En vän som för dig bort från Allahs väg är inte en vän

Hayat alandalusia

Håll dig till få vänner

Sufyaan Ath-Thawri (mGvnh) sade att endast en
dåre skulle äventyra sin egen religion för att ha många vänner.

Med alltför många bekanta avleds man från sin plikt gentemot vår Herre, en person som har många vänner är alltid
upptagen med att umgås med dem och uppfylla deras rättigheter, så att det blir ett problem när man egentligen borde
vara orolig om sina religiösa plikter.

De dåliga effekterna av att vara alltför sällskaplig kan pågå långt utöver ett samkväm.

Sufyaan sade: ”Jag skulle kunna möta en bror och som ett resultat, skulle jag inte oroa mig (om det som bör göras) i
en hel månad.”

En vän, insisterade Sufyaan, bör vara någon som hjälper oss att förbättra oss som muslimer, annars är det inte värt
att ha honom/henne som vän. Sufyaan uttryckte denna känsla när han var ledsen, ”Om någon inte är med dig, då är han
mot dig.”

Och Yusuf ibn Asbaat rapporterade att han hörde Sufyaan ath-Thawri säga: ”När jag har talat mot någon människas
önskemål, denne, oavsett vem han var, var oundvikligen rasande på mig. Folket med kunskap och fromhet har redan gått.”

Sufyaan rådde någon gång att testa karaktären på den person man vill bli vän med. Sufyaan sade: ”Välj vem du vill ha
som din följeslagare Men när du har gjort ditt val, provocera hans/hennes vrede, och sedan någon kommer att gå till
honom och fråga honom om vad han tycker om dig, utan att han/hon vet vem som skickat denna person.”

Bakr ibn Muhammad al-Aabid rapporterade att en gång han sade till Sufyaan ath-Thawri: ”Led mig till en man med vilken
jag kan göra sällskap.” Sufyaan sade: ”Du letar efter något man inte kan hitta.” Khalf ibn Ismail al-Barzaani
rapporterade att han hörde Sufyaan ath-Thawri säga: ”Om du inte känner mycket folk kommer det att resultera i att man
kommer att pratar mindre om dig bakom ryggen (med mindre frekvens).” Och Sufyaan Ibn Uyainah, sade: ”En gång såg jag
ath-Thawri i min dröm och jag sade: ”Säg mig” och han svarade ”blanda dig inte med många människor.”

Må Allah vara barmhärtig mot honom, Amin.