En plan för att läsa Koranen under Ramadan

Redaktion

Abu Musa Al Ashari, må Allah vara nöjd med honom, berättade att Allahs budbärare, fred och välsignelser över honom, sade:

”Exemplet med den muslimska troende som reciterar Koranen är som en grapefrukt, vars doft är ljuvligt liksom dess smak. Och
exemplet med den muslimska troende som inte reciterar Koranen är som en dadel som inte har någon doft men smaken är söt.
Istället är exempel på en hycklare som reciterar Koranen som myrtens bär vars doft är gott men det smakar bittert. Och exemplet
med hycklare som inte reciterar Koranen är som kolokvint, som inte har någon doft och smaken är bitter.”

Del av Koranen som kan läsas för varje daga av Ramadan

Ramadan – Dag 1 Ramadan:
Från Fatiha till och med Sura 2 (Kon), aya 141

Ramadan – Dag 2 Ramadan:
Sura 2, aya 142 till aya 252

Ramadan – Dag 3 Ramadan:
Sura 2, aya 253 till Sura 3, aya 92

Ramadan – Dag 4 Ramadan:
Sura 3, aya 93 till Sura 4, aya 23

Ramadan – Dag 5 Ramadan:
Sura 4, aya 24 till aya 147

Ramadan – Dag 6 Ramadan:
Sura 4, aya 148 till Sura 5, aya 81

Ramadan – Dag 7 Ramadan:
Sura 5, aya 82 till Sura 6, aya 110

Ramadan – Dag 8 Ramadan:
Sura 6, aya 111 Sura 7, Aya 87

Ramadan – Dag 9 Ramadan:
Sura 7, aya 88 till Sura 8, aya 40

Ramadan – Dag 10 Ramadan:
Sura 8, aya 41 till Sura 9, aya 92

Ramadan – Dag 11 Ramadan:
Sura 9, aya 93 till Sura 11, aya 5

Ramadan – Dag 12 Ramadan:
Sura 11, aya 6 till Sura 12, aya 52

Ramadan – Dag 13 Ramadan:
Sura 12, aya 53 till Sura 14, aya 52

Ramadan – Dag 14 Ramadan:
Sura 15, aya 1 till Sura 16, aya 128

Ramadan – Dag 15 Ramadan:
Sura 17, aya 1 till Sura 18, aya 74

Ramadan – Dag 16 Ramadan:
Sura 18, aya 75 till Sura 20, aya 135

Ramadan – Dag 17 Ramadan:
Sura 21, aya 1 till Sura 22, aya 78

Ramadan – Dag 18 Ramadan:
Sura 22, aya 79 till Sura 25, aya 20

Ramadan – Dag 19 Ramadan:
Sura 25, aya 21 till Sura 27, aya 55

Ramadan – Dag 20 Ramadan:
Sura 27, aya 56 till Sura 29, aya 45

Ramadan – Dag 21 Ramadan:
Sura 29, aya 46 till Sura 33, aya 30

Ramadan – Dag 22 Ramadan:
Sura 33, aya 31 till Sura 36, aya 27

Ramadan – Dag 23 Ramadan:
Sura 36, aya 28 till Sura 39, aya 31

Ramadan – Dag 24 Ramadan:
Sura 39, aya 32 till Sura 41, aya 46

Ramadan – Dag 25 Ramadan:
Sura 41, aya 47 till Sura 45, aya 37

Ramadan – Dag 26 Ramadan:
Sura 46, aya 1 till Sura 51, aya 30

Ramadan – Dag 27 Ramadan:
Sura 51, aya 31 till Sura 57, aya 29

Ramadan – Dag 28 Ramadan:
Sura 58, aya 1 till Sura 66, aya 12

Ramadan – Dag 29 Ramadan:
Sura 67, aya 1 till Sura 77, aya 50

Ramadan – Dag 30 Ramadan:
Sura 78, aya 1 till Sura 114, aya 6