En muslimsk kvinna ärver inte hälften av vad en man får

Ambar

 

Detta att kvinnorna ärver hälften av vad männen får i islam, är om inte en lögn i många fall, en manipulation av verkligheten. En attack till mot islam genom att peka på att islam är sexistisk eller orättvis, när Islam gav kvinnor alla sina rättigheter i en tid där Europa fortfarande diskuterade huruvida kvinnan hade en själ.

Men vi ska titta på vad den islamiska lagen säger i frågan om arvet.

Denna välkända vers ur koranen har alltid används för att hävda att de muslimska kvinnor ärver bara hälften av vad en man får.

GUD föreskriver följande om [arvsrätt för] era barn: sonens [lott] är lika med två döttrars lott… (4:11)

Men denna vers hänvisar till ett enda fall, däremot talar man inte, när man tar upp frågan om arvet i islam, om andra verser där man nämner att kvinnorna ärver lika eller ännu mer än männen.

Låt oss ta ett exempel på ett fall där en kvinna ärver hälften, även i det fallet är det inte sant att hon ärver bara hälften, även i ett sådant fall ärver hon mer än mannen. Till exempel, en man som dör lämnar en son och en dotter, båda är gifta och har tre barn, detta är ett antagande där båda har precis samma situation. Enligt Islam är en man skyldig att försörja sin hustru och sina barn och dela med sig av alla sina förtjänster medan kvinnan inte har samma försörjningsplikt. Detta innebär att det som sonen till den avlidne ärver måste han dela med sin hustru och sina barn, medan dotterns arv är enbart hennes. Låt oss säga att den avlidne lämnade 150 000 kronor, dottern får 50 000 och sonen 100 000 kr.

Arvet måste sedan delas på följande sätt:

Sonen (100 000 kr)

Hans hustru som inte är någon direkt arvtagare får 20 000
barn 1 får 20 000
barn 2 får 20 000
barn 3 får 20 000
och sonen själv 20 000.

Dottern (50 000)

Varken hennes man eller barn har rätt till något arv enligt Islam.

Så vem ärvde mer sonen eller dottern?

Som jag nämnde tidigare detta är bara ett fall av de många som islamisk rättsvetenskap tar upp när det gäller frågan om arvet, det finns andra fall där kvinnor faktiskt ärver mer än männen, eller ibland anses de vara de enda arvingar. Att förenkla något så komplicerat som fiqh eller islamisk rättsvetenskap till frasen ”en kvinna ärver hälften” är lika orättvist och absurt.

Enligt Islam har en kvinna rätt att arbeta på egen hand om hon vill det, vad hon tjänar är bara hennes, och hon får dela det med sin familj bara om hon vill det, hon har inget krav på sig om att dela med sig, medan mannen är skyldig att arbeta och försörja sin hustru och sina barn. I islam har kvinnor alla rättigheter och män nästan alla skyldigheter. Kan man fortfarande säga att islam är sexistisk och kvinnoförtryckande?

Slutligen undrar jag om den arvsrätt som de muslimska kvinnor får genom islam är korrekt och därför säger vi ingenting om det, varför är det alltid de andra som klagar?