Din-ul Islam eller islamism?

Said López – Instituto del Islam

Hur ska man tolka verser och hadith på ett korrekt sätt?

Som vi vet, är Islams huvudsakliga budskap accepterande av en Skapare utan partner, som sände sina profeter och
böcker för att vägleda mänskligheten, och accepterande av Hans rike med sina änglar som Hans tjänare och Domedagen
när alla våra handlingar kommer att dömas av Honom själv.

Tron på Gud gör att vi tillber Honom och agerar i enlighet med våra övertygelser.

Traditionellt sätt riktas de flesta lärdomar till teorin och ytliga former om hur man tillber Gud och varför vilket
tyvärr leder till att många andliga aspekter av islams faktiska budskap ignoreras.

Den bokstavliga feltolkningen av några av Koranens verser och Hadith kan ändra islams verkliga budskap och förvandla
det till dogmer i en ”religion” snarare än en universell sublim livsstil.

Till exempel när vi hör hadithen om vår klädsel som inte ska dras på golvet, kan vi lyda utan att tänka och dra upp
byxorna och inte försöka att verkligen förstå vad som kan vara orsaken till detta talesätt. Så vi kan tolka detta
som en enkel fråga om hygien eller bättre kan vi undersöka vidare och se till att synkrona lingvistiken säger oss
att ”inte dra klänningen släpande på golvet” vid den tidpunkt då profeten levde betydde ”att inte vara arrogant”.

Under perioden för jahiliyyah (okunnighet), visade en person med hög ekonomisk makt eller en kung i ett land sin
makt och arrogans genom den symboliska handlingen att släppa sina långa klänningar och kappor på marken. Så nu när
vi förstår sammanhanget i vilket profeten sade denna hadith, kan vi tolka och dra samma slutsats som tidigare?
Behöver vi vika upp byxorna som vissa nya ”bokstavstrogna” trender gör för att komma in i Paradiset? Är detta Islams
andliga budskap?

Om vi fortsätter att tolka alla verser och hadith bokstavligen, hur kommer vi sedan att tolka den koraniska versen
när den säger: ”Guds hand är över de troende”. Vad ska vi förstå av denna vers? Att Gud har händer som våra eller
att Guds hjälp och skydd är med de troende? Ser du inte att även den bokstavliga tolkningen av vissa verser kan leda
en till avgudadyrkan?

Vi kommer att ge ett annat exempel. Profeternas profet, Muhammed (fvmh),
sade i en hadith att när en troende är mycket nära sin Skapare, Gud blir hans öga som ser, hans mun som talar och hans
hand som greppar.

Att tolka denna hadith bokstavligen gör oss till ”gudar” eller ”halvgudar”. I Indien finns det tusentals religioner
som anser att människan är ”delar” av en gud. Kan ni nu se hur panteistiska religioner har startat från profetiska
budskap om enheten? Kan ni se hur de har gudsförklarat Guds vackraste namn och egenskaper, som om de var alla olika
gudar?

Man kan tolka denna hadith från det metaforiska perspektiv som är: ”När du börjar närma dig din Skapare, blir Gud
ditt seende öga, dvs. Gud hjälper dig och du kan se och tolka händelser korrekt med stöd av Guds visdom. När Han
blir din mun betyder att när du säger en sak i Hans namn, gör Han gör att dina ord har effekt i hjärtat hos dem som
lyssnar på dig, när Han blir din hand som greppar betyder att när du försöker göra något, Han kommer att vägleda
dig, allt kommer att gå din väg och blir givande. Men tack vare dessa nya ”bokstavstrogna” strömningar blir Allahs
”din” religiösa dogmer. Må Allah skydda islam från de okunniga!

I en hadith sade vår älskade Profet (fvmh) att när vi närmar oss de sista dagarna, kommer folk att recitera Koranen
vackert, men de kommer att recitera det endast från halsen ut. Med andra ord, fantastiska Koran recitationer men
inga ord kommer att komma ut ur deras hjärtan, bara från deras stämband.

Här pekar profeten precis på den typ av person som lever Islam ytligt och har inte förstått ”dins” verkliga budskap.
För dessa människor det enda som betyder något är hur lång ditt skägg är, om din klädsel är i enlighet med kulturen
i Persiska viken eller om du borstar tänderna med miswaq eller den moderna tandborste och tandkräm. Det räcker att
ha alla de fysiska ytliga kännetecknen av en arabisk shejk och andra ytliga attribut för att dina ord ska
accepteras.

I en annan hadith, sade vår profet Muhammad, som är den vackraste frukten av skapelsens träd (fvmh): ”Vid tiden för
den sista tid, kommer ledarna att tillhöra de okunniga människorna.”

Detta är verkligen det problem vi har i dag i den muslimska världen och tydligen tills vi inte förändrar oss
själva, kommer situationen inte att förändras, och inte heller dessa människor som låtsas vara våra ledare.

Vår situation förklaras till punkt och prick av dessa vackra fraser ”Kama tekunu yuwalla Alaikum” ”Precis som ni
är, kommer ni att styras” och ”A’malukum ummalukum”, ”Era ledare är era handlingar”!

Må Allah låta oss förändras till det bättre och skickade till oss några riktiga vägledare i sirat-al mustaqim,
Amin!