Dhikr – att stärka sin tro

Samira Aqil

Som muslimer ska vi inte bara se till att vår kropp får vad den behöver; mat, dryck, motion, mm. Vi måste även se till att
vår iman, dvs. tro och medvetenhet hålls levande och att vi alltid försöker stärka den. Det är ganska klart att det inte
räcker att säga ”jag tror” och förvänta sig att vår iman och vår moral håller sig klara och på den rätta vägen av sig
själva. Det är något man måste jobba med. Det är mycket lätt att glömma och bara bry sig om detta livet och vad som händer
här och nu. Vi måste hela tiden tänka oss för och påminna oss själva om vad som är viktigt och vad meningen med livet är.

Vi behöver ett mönster eller metoder för att hålla glömskan borta. Islam ger oss olika knep och metoder, exempelvis bön fem
gånger varje dag och fasta en månad om året. Allt detta för att föra oss till Allah (HoäH)
och stärka vår iman.

Ständigt påmind

Dhikr som betyder ihågkomst/påminnelse om Allah (HoäH) är en av de metoder som Allah (HoäH) har get oss. Det är mycket
enkelt att utföra och kräver ingen förberedelse, redskap eller speciell plats. Det är något man kan göra var man än är och
vad man än gör.

Det finns tre sorters dhikr

  1. Den med hjärtat,
  2. den med tungan,
  3. den som är bättre än de båda andra, den med både hjärtat och tungan.

Vad man egentligen gör är att upprepa meningsfulla fraser när som helst.

De vanligaste fraserna är:

  1. La ilaha illa la – Det finns ingen Gud förutom Gud.
  2. Alhamdu lilah – Allt beröm, lovordning och tack för Gud.
  3. Subhan Allah – Lovpris åt Gud, Gud är prisad.
  4. Allahu akbar – Gud är störst.
  5. Astagfirullah – Jag söker Guds förlåtelse.
  6. Laa hawla wa laa quwwata illa billah – Det finns ingen makt eller kraft förutom hos Gud.

Man får inte glömma bort att bland de bästa formerna för dikhr, är den att recitera Koranen.

Fras som ger livet mening

Vi tittar lite närmare på frasen la ilaha illa la. Profeten (fvmh)
har sagt: ”Den bästa dhikr är la ilaha illa la” och ”den människa vars sista ord i livet är la ilaha illa la ska inträda
Paradiset. Det är av vikt att denna fras följer oss hela livet, för den är den yttersta sanningen. Om vi lever efter den,
upprepar den ofta och begrundar dess mening kommer vårt liv att få mening och vår iman att bli stärkt. Den kan även hjälpa
oss i det tillkommande livet.

Profeten (fvmh) har sagt: ”De som säger la ilaha illa la ska inte lida förödelse i sina gravar. Det är som om jag kan se
dem komma upp ur sina gravar, skaka av sig dammet från sina huvuden sägandes ’Prisa Gud, som har avlägsnat sorg från oss.
Vår Herre är verkligen Förlåtande och Generös.’” Profeten har också sagt: ”Den bästa saken som jag och profeterna före mig
någonsin sade var la ilaha illa la.”

Allt detta gör att vi förstår hur otroligt viktig frasen la ilaha illa la är för en muslim.

Ständig påminnelse

Det finns inte reglerat hur ofta eller hur mycket man ska gör dikhr. Men vi förstår att vi bör göra det ofta när vi läser
sura Ahzab (33:41) ”Oh, ni som tror, prisa Gud och gör det ofta”. Vi förstår också av de många Koranställena och av de
många haditherna som talar om dhikr att det är mycket viktigt och värdefullt för oss. I sura Al Muzzammil (73:8) kan vi
läsa ”Men kom ihåg din Herres namn och ägna dig åt Honom helhjärtat”.

Frid i hjärtat

Dhikr ger oss lugn och får oss att känna oss säkra på vår tro. Dhikr är att känna närvaron av Allah (HoäH) i våra hjärtan
och fria oss från distraktion och glömska.

Profeten (fvmh) sade att Allah (HoäH) förmedlat att ”Jag är i sällskap med den som kommer ihåg mig”.

Vad som är viktigt att komma ihåg är att göra dhikr med både tungan och hjärtat. Att inte rabbla, utan vara medveten om vad
det är man säger, tänka efter och begrunda orden. Förutom att yttra meningsfulla fraser, har dhikr att göra med varje
aspekt av arbete och vila. Allt arbete som är utfört medvetet och i enlighet med Guds vägledning är dhikr. ”De som kommer
ihåg sin Herre och de som inte gör det, är såsom de levande och de döda.” (Muslim och Bukhari)

Allah (HoäH) ger oss en försäkran i Koranen i sura Al Baqara (2:152) ”Kom ihåg mig och jag ska komma ihåg er”.

Salaam, Nr 6, 1993, Sida 8-9