Det är sunna att fasta den 9 och 10 Muharram


Redaktion

Under året ger oss Allah (HoäH) möjlighet att närma
oss honom och därmed hålla oss borta från Shaytan genom att prisa och framhäva de platser och ögonblick som Han har valt,
som den heliga Mecka eller den välsignade månaden Ramadan. Men dessa är inte de enda, det finns andra tider och platser
lika speciella och enastående för utövande av Ibadan och älskad av Honom, som månaden Muharam, den första i den islamiska
kalendern.

Denna månad är speciell bland andra, och detta kommer att ses i de berättelser som följer.

Abu Huraira, (mGvnh), berättade att Guds budbärare
(fvmh) sade:

”Den bästa fastan efter Ramadan görs i Allahs månad, Muharram. Och den bästa bönen efter de obligatoriska bönerna är de som
görs på natten.”
(Berättad av Muslim)

Ibn Abbas (mGvnh) berättade att Allahs budbärare (fvmh) sade:

”Han fastade på dagen för Ashura (tionde Muharram) och beordrade att fasta den dagen.”
(Berättat av Al-Bukhari och Muslim)

Från Abu Qatada (mGvnh) som berättade följande om Allahs budbärare (fvmh):

”Han blev tillfrågad om fastan på dagen för Ashura. Och han sa: ’Den ta bort alla tidigare lätta förseelser.”
(Berättat av Muslim)

Från Ibn Abbas (mGvnh) som berättade att Allahs sändebud (fvmh) sade:

”Om jag skulle vara kvar tills nästa år, skulle jag fasta på den nionde dagen i Muharram.”
(Berättat av Muslim)

Och i en annan berättelse:

”Och jag skulle även lägga den tionde.” (Ashuradagen)

Slutsats: Det är rekommenderat att fasta den 9 och 10 (Ashura dagen) i månaden Muharram som sammanfaller med den 4 och 5
december 2011.