Det är inte bara en ”humanitär kris”, det är ett folkmord

Jessica Aya Harn – TMV

 

Missförstå mig inte – det finns en humanitär kris, men den är ett direkt resultat av en orkestrerad etnisk rensning. Den humanitära krisen som utspelar sig i Gaza beror enbart på det folkmord som den israeliska staten bedriver mot det palestinska folket.

När vi ser världsledare och politiker ryggradslöst efterlysa hjälp mitt i en ”humanitär kris” som utspelar sig i Gaza, är konnotationerna av denna fras djupt oroande.

Genom att bara tala om en humanitär kris får vi att tänka som om det finns en naturkatastrof i Gaza, eller någon sjukdom, eller någon vag kris som kräver tankar och böner, istället för att säga vad det är: en katastrof orsakad av en förtryckande stat som för krig utan gränser.

Gaza står inför en koncentrerad, strategisk, organiserad etnisk rensning. Detta är ett folkmord.

Standarddefinitionen i Oxford Dictionary av folkmord är följande: ”Den avsiktliga och systematiska förstörelsen av en grupp människor på grund av deras etnicitet, nationalitet, religion eller ras.”

FN definierar folkmord som: ”Någon av följande handlingar begångna med avsikt att förstöra, helt eller delvis, en nationell, etnisk, ras eller religiös grupp, som sådan: a) Att döda medlemmar i gruppen, b) Att orsaka allvarlig kroppslig eller psykisk skada på medlemmar i gruppen, c) Avsiktligt tillfoga gruppen livsvillkor som är beräknade att medföra dess fysiska förstörelse helt eller delvis, d) införa åtgärder för att förhindra förlossningar inom gruppen, och e) Tvångsförflyttning av barn i gruppen till en annan grupp.”

Folkmord klassificeras som ett brott enligt internationell rätt – och Internationella domstolen (ICJ) säger också ”att oavsett om stater har ratificerat folkmordskonventionen eller inte, är de alla bundna i lag av principen att folkmord är ett brott förbjudet enligt internationell rätt”.

Genom att titta på dessa definitioner blir det tydligt att staten Israel – per definition – bedriver ett folkmordskrig mot palestinierna. Och när världens ledare och stater fortsätter att stödja Israel och erbjuda vapen och stöd, blir det ännu tydligare att det inte bara är Israel som bedriver folkmord. Nationer över hela världen bör ställas inför rätta tillsammans med Israel i lika stor utsträckning för deras deltagande i ett folkmord.

Det spelar roll vilket språk vi använder. Det spelar roll när det kommer till sanningen, nyheterna och de juridiska konsekvenserna som borde vara där.

Vi måste ropa ut våra ledare och politiker när neutralt språk som ”humanitär kris” används isolerat för att beskriva Gaza och Palestina. För medan humanitärt bistånd måste upprätthållas och omedelbart distribueras i Gaza, får vi inte glömma varför detta bistånd behövs i första hand.

Det är på grund av ett folkmord.

Medan vi ofta säger att historien är skriven av segrarna – låt oss hoppas att historien kommer att minnas detta folkmord i all sin sanning. Och låt oss hoppas att i sin sanning kommer framtiden att vända mot hopp och frihet för Palestina.