Det är bra att väst fördömer ”islamistisk terrorism”, men varför fördöms det inte i muslimska länder?

Salam Adlbi Sibai – Mas De Una Voz

 

Finns det verkligen något som heter ”islamisk terrorism”?

Som jag konstaterade i ett tidigare inlägg kommer jag att erbjuda i mina kommande artiklar några tankar som kan vägleda läsarna genom frågor och tvivel de uttryckte tidigare. Jag kommer inte att ge svar och absoluta sanningar, tvärtom. Istället för svar, kommer jag försöka ställa fler och fler frågor, eftersom konsten att ha en dialog och debatt innebär inte så mycket om att ge svar men att veta hur man ställer de rätta frågorna.

Den fråga vi försöker besvara i denna artikel har ställs på följande sätt: ”Det är bra att väst fördömer ”islamistisk terrorism”, men varför fördöms det inte i muslimska länder?”

Det första steget för att börja svara på denna fråga är att dela den i bitar och ställa ett antal frågor.

För det första finns det verkligen något som heter ”islamisk terrorism”? Är det legitimt att använda termen ”islamisk terrorism”? Varför när vi hänvisar till terrorism begått av grupper från andra religioner eller nationaliteter läggs inte till ett ord som hänvisar till deras tro och tillhörigheter tillsammans med ordet terrorism?

För det andra finns det Västvärlden? Vad är Västvärlden? Vad menar vi när vi säger Västvärlden?

Tredje: Islamiska länder? Mer av samma, finns det islamiska länder? Vad menar vi när vi säger muslimska eller islamiska länder?

Många av svaren på dessa frågor ges av sig själva.

Det finns inte något som kallas ”islamisk terrorism” och det är inte heller legitimt att använda detta uttryck. Terrorismen har ingen ras, kultur eller religion. Argumentet att ”dessa terrorister rättfärdigar våld med religion, med islam” är tomt på all logik och förnuft, eftersom alla terrorister använder en ideologi och/eller religion för att rättfärdiga sina avskyvärda handlingar. Så antingen kallar vi var och en av dem efter deras tro eller vad som är mer logiskt, analyserar vi fakta och den politiska, ekonomiska, sociala, kulturella, historiska och pedagogiska bakgrunden, inte bara för att förstå dess orsaker, aldrig berättigad, men också för att hitta lösningar och relevanta alternativ.

När det gäller begreppet ”väst”, är det enbart en etikett som kräver att vi går in i den koloniala dynamiken. Vi måste därför undvika att använda det och jag föreslår att i stället hänvisa till särskilda länder, dem vi vill prata, till exempel USA, Storbritannien eller Frankrike, eller Europa som en region. Att använda etiketter som ”västvärlden” tvingar oss att få på oss den smala bälte ”vi: överlägsna, civiliserade, avancerade, moderna … kort sagt: vi, ’de goda’ och de: underlägsna, ociviliserade, underutvecklade … i korthet: de, ’de värsta av de värsta’.”

Mer av samma händer när vi använder etiketten ”islamiska länder”. Nej, de finns inga, inte ens i närheten något land som kan kallas för muslimskt land. Det som finns är länder vars befolkning mestadels tillhör religionen islam, vilket är två olika saker. Först, eftersom det inte är länderna som är muslimska men de människor som lever i dem. Och för det andra, eftersom användningen av denna etikett, ger sken att livet i dessa länder kretsar kring ett strikt religiös regelverk och att det inte finns medborgare från andra religioner. Detta är inte sant. Tänk på följande, låter det klokt att använda termen kristna länder?

Å andra sidan, vad som händer i vissa länder är att de är diktaturer eller regimer som ännu inte fullt utvecklas till rättsstater och använder religionen som en sköld för att legitimera eller rättfärdiga sina upptåg.

Därför måste vi också undvika att använda etiketten ”islamiska eller muslimska länder” och jag föreslår att använda uttryck som länder med muslimsk majoritet, och glöm inte att endast 20 % av muslimerna i världen är arabiska medborgare!

Så jag föreslår att omformulera frågan: ”Det är bra att väst fördömer ”islamistisk terrorism”, men varför fördöms det inte i muslimska länder?” till följande: ”det är bra att väst fördömer terrorismen (bara terrorism, eller specificera namnet på gruppen, till exempel Al-Qaidas terrorism), men varför fördöms det inte i länder med muslimsk majoritet?”

När vi nu har omformulerat frågan kan vi börja föreslå några svar.

De sägs att en bild är värd mer än tusen ord, jag tror inte att det är alltid så. Men i just detta fall, när jag försöker att besvara denna intressant fråga säger, utan tvekan, en bild mer än tusen ord.

Jag valde några av annonserna i en arabisktalande kampanj ”Säg nej till terrorism”. Dessa annonser, förutom att visas på nationella kanaler i arabisktalande länder visas de även på arabisktalande internationella nyhetskanaler som Al Arabiya, bland andra.

Varje år blir tusentals barn offer för terrorismen >>>>>

Försäkrar dig om var din sadaka går innan du ger det >>>>>

Terrorismen har varken kultur, ras eller religion >>>>>

Säg nej till terrorismen i islams namn >>>>>

Låt de inte förstöra vår historia med terrorism >>>>>

Kanske kära läsare efter att ha sett dessa filmer, inser ni att ni har blivit lurade att tro att i de arabisktalande länderna inte fördöms terrorismen. Det är viktigt att kontinuerligt fråga oss om vi har den information vi behöver för att tycka som vi gör och framför allt om vi har tillräckliga och lämpliga verktyg för att verifiera det vi hör och läser.

Att anta att en person med muslimsk tro eller ett land med muslimskt majoritet inte fördömer terrorism, är att stärka den koloniala dynamik som medias diskurs har placerat oss i (och som blir yr av), vilket har påpekats av Dr. Ali Mesnawi i artikel ”De mest flagranta (terrorist) handlingar och grupper är muslimer” .

Men också att en person med muslimsk tro eller ett land med muslimskt majoritet måste bevisa att de inte förespråkar terrorismen, är ett av de mest dumma och föraktliga sätt av diskriminering och orättvisa.