Den sioniststyrda SVT

Redaktion

 

I en tid när man har en uppsjö av källor med information och ”desinformation” att välja emellan är det viktigt för dessa källor att använda de rätta ord för att säkerställa att man förmedlar den budskap man vill förmedla.

Långt innan det senaste slag i Israels krig mot palestinierna, viktigt att notera att kriget och konflikten inte startade den 7 oktober som så många sioniststyrda politiker, nyhetskanaler och journalister vill få oss att tro, användes specifika ord för att förmedla ett budskap under själva budskapet, det är inget nytt men så viktigt att komma ihåg för att förstå vad som är det verkliga budskapet i en simple nyhetsrubrik eller mening.

Sedan Hamas attack den 7 oktober har det blivit ännu viktigare att markera att Hamas är ”terror stämplad” eller är en ”terrorrörelse”. I nästan varenda mening där SVT nämner Hamas placeras denna markering, du förstår säkert meningen med det, att du inte glömmer det. Denna lilla detaljer är viktig när de ska rapportera att det finns oskyldiga offer bland de som dödas av Israel, nåja, för SVT finns inga oskyldiga, de använder inte detta ord när de berättar att ”några” har dödats av den senaste bombardemang. Som sagt denna lilla detalj är viktig eftersom med det likställer SVT de döda med Hamas ”terrorister” och indirekt bekräftar man Israels påstående, det spelar inte någon roll att du kallar dem civila när du redan har antytt att de följer Hamas och i förlängning är de också terrorister, budskapet har redan fastnat i din hjärna.

Detta har pågått sedan början av folkmordet i Gaza, det tydligaste exempel är begreppet, ”det Hamas-styrda hälsoministeriet”. Denna hänvisning har uppmärksammats av många journalister och skribenter runt om i världen, inte i Sverige, här råder fullständigt yttrandefrihet och respekt för de demokratiska principerna, dvs ingen avskedas eller omplaceras på grund av sina avvikande åsikter i frågan, eller hur?

Som sagt formuleringen ”det Hamasstyrda hälsoministeriet” har diskuterats och alla är överens att det är en del av det propaganda kriget som Israel bedriver för att ifrågasätta äktheten i de uppgifterna som kommer därifrån, framförallt antalet dödade palestinier.

Till skillnad från SVT, eller borde vi säga den sioniststyrda SVT, har många tyngre aktörer som FN och Läkare utan Gränser validerat äktheten och framförallt objektiviteten i Gazas hälsomyndigheters information. Inte pga. dessa organisationer är anti-sionister eller anti-semiter som utan tvekan SVT skulle antyda om de skulle nämna detta, men för att i många år har de använt deras information och validerat det med senare fakta som bekräftat det.

Den 12 februari skrev SVT på text tv följande:

 

Genom att markera att hälsodepartamentet som har angett siffrorna styrs av Hamas ifrågasätter den sioniststyrda SVT siffrornas äkthet, men de nöjer sig inte med det, de fortsätter med ”Departamentet gör inte skillnad på civila och stridande i statistiken”, vi kan hoppas verkligen att SVT inte menar att barn är stridande vilket har varit Israels mening för att fängsla, tortera och döda barn under sitt utrotningskrig mot palestinierna.

Det är inte den enda exempel. De växande protester och folkmords anklagelser mot Israel har suddat bort alla gränser och sionisternas anhängare har slutat låtsas att de respekterar de internationella lagar och är ute i full stridsberedskap för att försöka ändra opinionen. Att ifrågasätta äktheten i siffrorna har bara ett syfte, att bagatellisera mördandet av palestinier. Därför är också ett viktigt inslag i nyhetsrapportering att nämna med jämna mellanrum och i nästan alla nyhetsklipp att det var ”1200 israeler som dödades den 7 oktober” men siffrorna på antalet döda palestinier är inte lika framträdande i deras nyhetsrapportering och om de dyker upp, som sagt, ifrågasätts den med hänvisning att den kommer från ”det Hamasstyrda hälsoministeriet” och ofta kompletteras med att ”de har inte bekräftats av någon oberoende aktör”.

Samma ifrågasättande eller krav på att det ska bekräftas av oberoende källor nämns aldrig när man citerar siffror och information som kommer från Israels representanter.

 

Den 13 februari fanns också en annan nyhet i SVTs text tv

 

Åter igen ”enlig siffror från den Hamasstyrda myndigheter i Gaza”. Det är inte bara myndigheterna i Gaza som har nämnt siffrorna och kritiserat Israel för ett hänsynslöst krig och avsiktliga angrepp mot journalister utan anklagelserna och siffrorna kommer även från FN, Al Jazeera, Truthout.org, mm.

Inte nog med det, nu stoltsera den sioniststyrda SVT med att ha pressat Utrikesministern, Tobias Billström, under en intervju att svara om Israel har inte gått över gränsen med sina attacker, finurlig nog repeteras oavbrutet av den sioniststyrda SVTs intervjuare ordet ”försvarskrig”, ordet som Israel använder för att beskriva det folkmordet de driver i Palestina, och med det ansluter SVT sig till Israels kampanj för att legitimera folkmordet.

Om du lyssnar noga på den sioniststyrda SVTs rapportering, är varje israelisk attack mot palestinierna, libaneser, syrier, mm. ”ett svar”, Israel angriper aldrig, den försvarar sig, däri den tragikomiska användningen av ordet självförsvar, till och med deras brutala ockupationsstyrkan kallas försvarsstyrka (Israel Defence Forces).

Varför är det viktigt att vara medveten om SVT partiskhet? Första veckan i januari publicerades i en av Stockholms lokala tidningar vad vissa läsare önskade sig för detta år och de flesta av dem nämnde eldupphör i Gaza. En av de intervjuade nämnde att han förstod de upprörda känslorna hos de som läser nyheterna med framförallt hos dem som läser nyheterna i utländska medier som får annan information.

Att lita på att våra medier är sanningsenliga är något vi önskar trots att vi vet att de representerar också sina egna intresse som färgar det sättet på vilket nyheterna rapporteras, trots det förväntar vi oss en vis nivå av opartiskhet och objektivitet. SVT har i många år haft en stark image grundat på opartiskhet och objektivitet till skillnad från de kommersiella kanaler, många av SVTs program, granskning och analys av inrikes och utrikes frågor, används som referens av både politiker och vanlig folk. Därför är detta viktig.

När SVT tydliggör och markerar att en viss information inte har bekräftats av oberoende aktörer eller kommer från källor som är inte att lita på och gör det enbart på den ena sidan men inte på den andra, väljer man sida och om man dessutom inte markerar och berättar med samma eftertryck för sina tittare att SVTs korrespondenter rapporterar inte på plats och istället använder de information som har serverats av israeliska militärerna, har man tydlig nog valt att lämna bort både opartiskheten och objektiviteten.

Vi har ett enormt behov av tydlig, objektiv, opartisk och i bästa fall sanningsenlig information för att kunna fatta viktiga beslut och säkerställa att de demokratiska principerna är gällande i vårt land. Det gäller inte bara rapportering om folkmordet i Gaza men även om kriget i Ukraina bland annat. Idag klassificeras som ”desinformation” allt som inte följer etablissemangens åsikter och politikerna har till och med börjat lagstifta så att avvikande åsikter inte förekommer, det bådar inte gott för vår demokratisk utveckling.

Om det är viktigt att sätta etiketten ”Hamasstyrda” på de som rapporterar viss information på grund av sin geografisk närhet och påstådda relation till Hamas, på samma sätt är det viktigt att markera SVT med etiketten ”sioniststyrda” av samma skäl och med det markera att dess information har samma sanningshalt som det först nämnda.