Den Islam som kvinnor förtjänar

Sheikh Musa Furber – Webislam

De fruktansvärda och nedslående nyheter som inträffade i Indien är tragiska: två offer för påstådda gruppvåldtäkter,
en av dem en kvinna på 23 år som dog av skador från attacken och en flicka på 17 som tog sitt liv efter att ha
tvingats gifta sig med en av sina påstådda angripare.

Dessa berättelser är fasansfulla i sig, men tyvärr hänvisar dem oss till andra liknande fall som vi har bevittnat
under 2012.

Dessa fall omfattar den 16-årige marockanska flicka som begick självmord efter att ha dömts av en domstol att gifta
sig med den man som påstås våldtog henne, och liknande fall i Jordanien där en 14 och en 15 årig flicka var inblandade.
I dessa och andra fall, de samhällen där de förekommer och deras rättssystem, förespråkar förlåtelse av en
våldtäktsman om man kan nå en överenskommelse med dem att gifta sig med sina offer. Marocko har sin klausul 457 (som
går tillbaka till den franska lagen och att det i teorin endast gäller i fall av samförstånd sex före äktenskapet) och
Jordanien har artikel 308. Liknande lagar finns i andra länder där det tycks att en kvinnas ära påverkar hennes familj
på ett mycket pervers sätt och där våldtäktens stigma står över kvinnans heliga rätt till liv och värdighet.

När jag läser dessa fall förbryllar mig hur muslimer kan stödja eller tillåta att en våldtäktsman få förlåtelse i
utbyte mot att gifta sig med sitt offer och som ofta uppnås genom att pressa offret och hennes familj för att få dem
att samarbeta. Som specialist i islamisk lag, vet jag att dessa fall är oerhörda kränkningar av vad Islam lär oss om
offrets rättigheter, definitionen av rättvisa och betydelsen av äktenskapet.

Islams världsbild med avseende på rättigheter och självförsvars skyldigheter och andra attacker mot personer och deras
värdighet är tydlig. Detta gäller särskilt för sexuella övergrepp, där en kvinna måste avvisa sin angripare och alla
vittnen komma till hennes hjälp. Självklart beror denna skyldighet att avvisa angripare till stor del på de
omständigheter under vilka kvinnan befinner sig, hennes sinnesnärvaro, hennes förmåga att stoppa angripare, osv.

Oavsett om hon lyckas undvika angreppet eller ej, är det ett brott, och bör behandlas som sådan. Vissa forskare hävdar
att en kvinnas självförsvar utsträcks även efter attackens effekter, inklusive att återfå sin känsla av trygghet,
bearbetning av den känslomässiga trauman och avbryta en graviditet på grund av våldtäkten. Anhängare av denna syn
uppger att detta är förenligt med den heliga lagens ädla syfte som sätter skyddet av kvinnors liv och intellekt över
skyddet av familjens härstamning, egendom och anseende. Den heliga lagen säger mycket tydligt att äktenskapet är en
relation baserad på kärlek, ömsesidig respekt, intimitet, tillit, vänlighet och en tillflyktsort från okontrollerad
köttslig lust.

Att övertyga ett våldtäktsoffer att gifta sig med sin våldtäktsman (påstådd eller dömd), förnekar offret möjligheten
att försvara sig och exponerar henne till ytterligare attacker mot hennes person, intellekt och värdighet. Dessutom
tvingar det henne att leva i en relation baserad på hat, utanförskap, våldtäkt och misshandel, och belönar hennes
angripare för hans våldshandling.

Uppmaningar till barmhärtighet är djupt rotade i islam. Att förlåta våldtäktsmännen som accepterar att gifta sig med
sina offer och övertala deras offer att acceptera det är motsatsen till nåd.

Vi har sett att tvinga eller pressa offren att gifta sig med sina våldtäktsmän kan leda till offrens självmord. Att
tvinga offren att gifta sig, sätter familjens värdighet över offrens liv, deras intellekt och värdighet, vilket är
motsatsen till de prioriteringar som dikteras av den heliga lagen. Hur kan man förena denna prioriterings ändring med
den islamiska världsbild som säger att uppmuntra korruption och en persons orättvisa död är lika med att döda hela
mänskligheten, och att rädda ett liv är som att rädda hela mänskligheten? (Q5:32)

Vissa hävdar att det är en kulturell sak och att detta faller inom islams flexibilitet om lokala kulturer och seder
och därför denna lokal kultur accepterar en sådan skamlig attityd gentemot våldtäkt (påstådd eller bevisade) och att
offret mår bättre av att vara gift med sin våldtäktsman (påstådd eller dömd) eller död. Även om det är sant att den
heliga lagen innehåller en viss flexibilitet när det gäller lokala seder och kulturer, den begränsas till de seder som
inte motsäger eller undergräver den heliga lagens ädla ändamål. Kort sagt, den heliga lagen tillåter praxis som är
förenliga med dess ändamål, men avvisar den praxis som motsäger eller underminerar den.

Andra förespråkare föreslår att lagstiftning bör tillämpas endast i de fall då samlaget skedde i samförstånd, som i de
fall där ett par gör det i hopp om att tvinga sina familjer att tillåta dem att gifta sig, och när det rapporteras
redovisas som en våldtäkt. Att använda denna term (våldtäkt) för att på något sätt skydda samhället från skammen att
behöva erkänna att kvinnor har sex i samförstånd före äktenskapet, skapar en mycket skadlig situation för kvinnor och
som ofta leder till att de begår självmord när de inte klarar att bära den ångest och förtvivlan det orsakar.

Något är väldigt fel i ett muslimskt samhälle som för att dölja skammen av en enda våldtäkt, underlättar spridningen
av korruption och orättvisa död.

De första generationers muslimer var stolta över att lyda Koranens uppmaning att inte begå kvinnligt barnamord, en
handling som begicks ofta för att undvika familjens skam. Således i århundraden, var muslimer stolta över sitt bidrag
till att höja kvinnors status. Men vilken stolthet finns i att stoppa begravningen av sin unga dotter i sanden om när
de blir vuxna kommer de att önska sin egen död? Dessa berättelser, återkommande tragisk nog, av kvinnor som våldtas om
och om igen kan bara beskrivas som en förvrängning av islam. Tyvärr, av muslimerna själva.

Anteckningar

Denna artikel publicerades först i Washington Post den 2 januari 2013 (USA), sedan i Al Arabiya (UAE), och har
återgivits i Muslim Village med författarens tillstånd.

Sheikh Musa Furber arbetat som forskare vid Tabah Foundation.
Han är också kvalificerad att på juridisk nivå utfärda religiösa råd (fatwa) av det Egyptiska Hus för Religiösa Råd.