Den inre flamma

Anonym – Webislam

Vad är hemligheten för att odla det andliga livet bland så mycket rikedom?

En mycket rik kung i Indien hade ett rykte om att vara likgiltig mot materiell rikedom och en djup
religiös man, vilket var ovanligt för en person i hans position. Inför denna situation och av nyfikenhet
ville en av hans undersåtar veta suveränens hemlighet som hindrade honom från att bländas av guldet,
juvelerna och överdriven lyx som präglade adelns liv under den perioden. Omedelbart efter de hälsningarna
som krävs av artigheten frågade mannen:

”Ers Majestät, vad är hemligheten för att odla det andliga livet bland så mycket rikedom?”

Konungen sade till honom: ”Jag kommer att avslöja det för dig, om du går genom mitt palats för att förstå
min rikedoms storlek. Du kommer att bära ett tänd ljus, om den släcks, kommer du att bli avhuggen.”

Vid slutet av promenaden frågade kungen honom: ”Vad tycker du om mina rikedomar?”

Mannen, skakande, svarade: ”Jag kunde inte se någonting, jag var bara orolig för att flamman inte skulle
släckas.”

”Det är min hemlighet,” svarade kungen. ”Jag är så upptagen med att försöka hålla vid liv min inre
flamma, att jag inte är intresserad av rikedomen utanför.”