Definitioner av judar, hebréer, sionister, israeler och israeliterna. Vem är vem?

Moámmer Darman al-Muháyir – Webislam

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

Först ber jag om en ursäkt till mina läsare. Jag skrev den här artikeln för länge sedan, omkring 2007, och jag är
medveten om att ämnet den behandlar är sedan många år en nödvändighet för oss alla. Lyckligtvis finns det idag många
liknande artiklar om detta ämne och terminologins utvikningar, förmodligen bättre och mer komplett än detta, så jag
överlämnar den till er som en sen bidrag, men ändå nödvändig.

Jag har ofta reflekterat i mina skrifter på den grundläggande inverkan som ord har på utvecklingen av tänkandet och
vår förståelse av verkligheten. Sinnet sammanfattar upplevelsen genom minnet och reflektion, och orden, när det
uttrycker sinnet och ger det konkret form i sin tur hjälper oss att tänka, det ger oss nödvändig och väsentlig
feedback för att förstå verkligheten omkring oss.

En enkel semantisk eller terminologisk förvirring kan leda till moraliska fördomar eller kognitiva fördomar och
därmed en felaktig uppskattning av verkligheten som resulterar i den mest uppenbara förvirring, om inte i en attityd
av irrationellt hat.

Det är onödigt att tydliggöra att denna artikel är både en artikel om ett viktigt språklig ämne och samtidigt
politisk. Eller snarare, en språklig redogörelse för innebörden av termer baserade på dess etymologi, från vilka man
kan ta fram, utan tvekan, en mycket viktig politisk slutsats.

Det finns inte ett bättre sätt än den rationella och vetenskapliga fokus när man angriper och försöker förstå
politiska frågor. Jag har alltid hävdat att sanningen inte är en populär omröstning eftersom den enda sanningen är
verkligheten, att kunskap om verkligheten är domänen för dem som utreder det och att det enda giltiga och objektiva
politiska åsikt är slutsatsen av en ingående historisk analys, komplett och helt fri från nationalismen och
rasfördomar och alla irrationella och ovillkorliga försvar av det egna.

För att tala då om judarna på ett rättvist sätt och förhindra rasism och fördomar måste vi tillgodogöra oss
skillnaden mellan dessa fem grundläggande språkliga definitioner:

 1. Jude, (latin Iudaeus, och från den hebreiska Yehudi) – adjektiv.

  Jude eller judinna är den person som praktiserar religionen som kallas judendom. Judendomen är en religion som har
  sitt ursprung i den gudomliga uppenbarelsen av Torah på berget Sinai till en grupp hebreiska stammar. Jude är en som
  bekänner denna religion oavsett ras. Den unika och grundläggande åtagande en jude har är endast med Gud, och att
  förbundet mellan judar och Gud finns i Torah eller Moseböckerna.

  Enligt Toran och andra heliga judiska skrifter landsförvisades judarna från Palestina (tidigare Kanaan) över tusen
  år sedan av Gud, som en straff för att de övergav sina religiösa plikter gentemot Gud. Judarna har sedan dess har
  ett dödligt förbud att närma sig Tempelbergets område, vilket var den historiska platsen för Sanhedrin eller tempel
  under mackabéernas tid, och både Toran och Talmud förbjuder det judiska folket att bilda en stat eller ett eget land
  för att forcera slutet av exilen.

  De tror att deras exil kommer att sluta fredligt med Messias ankomsten (fvmh), vid en idealisk tid då alla världens
  folk samlas i fred för att tjäna Skaparen. Dessa är de autentiska historiska myter om det judiska folket, precis som
  förklaras av de få samhällen som i dag tror på det över hela världen, och den som vägrar, är inte jude.

  Detta förklarades och förtydligades av några av de organisationer som verkligen representerar den historiska
  judendomens ställning i den moderna världen, som Satmar chassidiska och Neturei Karta.

  Några år efter det att denna artikel skrevs färdigt, hittade jag en mycket intressant klargörande på detta ämne
  publicerad av Cervantes Virtuellt centrum för det spanska språket, vilket bekräftar den här artikelns ståndpunkt.

 2. Israelit – adjektiv.

  Biblisk term som har använts historiskt för att benämna det judiska folket.

 3. Hebréer, (Från latinet Hebraeus, och från det hebreiska Ibri, och detta kanske kommer från akadiska hapirum,
  utstött, vandrare, nomad) – adjektiv.

  Benämning med vilket man historiskt avser ett infödd nomadiskt folk från Mellanösterns öken.

  Hebréerna är en etnisk grupp, ras eller folk med genetiska och fysiska egenskaper som särskiljer dem från andra
  folk. Det antas allmänt att de flesta hebréer följer den judiska tron, men sanningen är att en stor del inte gör det
  idag, kanske de flesta. Och precis som i dag majoriteten av muslimer är inte araber, många judar är inte hebréer,
  liksom många hebréer är inte judar utan ateister, kristna, sionister kommunister eller muslimer. Man kan vara
  hebréer utan att vara jude, utan att utöva judendomen, och man naturligtvis kan vara jude utan att vara hebréer, men
  genom att konvertera till judendom och tillhöra en annan ras, vilket är fallet med de svarta judiska samhällena i
  Etiopien.

 4. Sionist – adjektiv.

  En person som följer den politiska rörelse sionismen, en hebreisk nationalsocialistisk rörelse som grundades av
  ättlingar till europeiska judar (Ashkenazy), som övergick till sekularismen eller avföll från judendomen, och vars
  huvudsyfte efter Tredje Reichen fall under 1900-talet var en påtvingad kolonisering av Palestina för att grunda en
  judisk stat, vilket utfördes med förtryck och mord eftersom Palestina var aldrig obebott.

  I början hade denna rörelse ett allvarligt motstånd bland judarna och ortodoxa rabbiner förklarade det ”ett parti
  eller kättarsekt, avfälling och anti-judisk”. I dag anklagar man den för att vara rasist för att den bekänner en
  hatideologi mot araber och för att utöva folkmord och etnisk rensning i Palestina.

  De ”socialistiska” kibbutz som var så omtalade på 60-talet, 70-talet och 80-talen var ett sätt att lura folket. De
  föreslog inledningsvis en idealistisk samexistens som tyvärr palestinier villigt accepterade eftersom de trodde at
  det skulle förbättra deras levnadsvillkor.

  Sionismen var rasistisk sedan starten. Dess politiska plattform innebär dödandet eller förskjutningen av
  icke-israeler, vare sig judar eller inte, för att uppnå skapandet av ”Stor-Israel”, som skulle innefatta en del av
  Syrien och andra grannländer, vilket kan ses i sina främsta ledare och ideologers uttalande, som Ben Gurion och
  Golda Meir.

  Sionismen började därefter en stark politisk propaganda kampanj bland de judiska samhällena runt om i världen, och
  använde antisemitismens spöke och försäkrade att inga judar utanför Israel var säkra. Så lyckade rörelsen få
  anhängare bland hebréerna och vissa judiska samhällen, som gradvis övergav principen om judendomen och ersatte sin
  lojalitet mot Gud och sin historiska religion för en politisk lojalitet till en stat.

  Israel – adjektiv.

  Bosatt i och lojal medborgare till staten Israel. Inte att förväxla med adjektivet ”israelit”, fortfarande vanligt i
  dag för att hänvisa till judar.

  Slutsats: En person kan vara hebréer, sionist och israel. Man kan även vara kristen, kines och sionist. En person
  kan vara israel, kristen och av ariska ursprung. Men man kan aldrig vara jude och sionist samtidigt, eftersom
  grunden för judendomen och sionismen motsäger varandra, som har förtydligats av de ovan nämnda ortodoxa judiska
  organisationer som har fått uppdraget att klargöra den grundläggande skillnaden mellan sionismen och judendomen.

  Tanken om att ”jude” och ”sionist” är synonymer är en felaktig beskrivning upphittad av den sionistiska rörelsen för
  att lura de judiska församlingarna spridda över hela världen till Palestina. De kallade det judiska folket att
  ignorera Gud och deras vises förbud, med berättelsen om att judendomen egentligen inte är en religion utan en kultur
  och en uppsättning traditioner, vilket är helt felaktigt. Ett bedrägeri som världen tycks tro blint, även araber och
  muslimer, som kallar judarna för sionister och tvärtom.

Sålunda, i ljuset av ovanstående, kan Israel inte kallas språkligt sätt för en ”judisk stat”.

De flesta hebréer och judar har oftast många frågor och tvivel om allt som rör Israel, några är emot och en del är
positiva till dess existens som en stat, men få försvarar Israel utan förbehåll och ursäktar dess brott. När det
gäller sionisterna, de flesta av dem är varken judar eller har hebreiskt ursprung. Det är känt att evangeliska
kyrkor i Latinamerika är öppet sionistiska.

Anteckningar

Texten får återges i sin helhet om man citerar författare, licensierad under Creative Commons, 2007.