De kommer inte att kunna förstöra relationerna mellan kristna och muslimer

Redaktion – Källa: Zenit

Påven Franciskus började sin resas sista dag till Centralafrikanska republiken med ett besök till Bagui, den
centrala moskén i grannskapet vid kilometer fem.

Imam Tidiani Moussa Naibi välkomnade honom och sade att besöket till moskén är en symbol. Han påpekade också att
”relationerna mellan kristna och muslimska bröder och systrar är så djupt att ingen manöver kan släcka eller
upphäva dem.” Han tillade att även om de ansvariga för störningar kan fördröja ett eller annat projekt av gemensamt
intresse, kommer de aldrig att kunna ”förstöra de fasta banden av broderskap som förenar våra samhällen.”

Imamen tackade världens solidaritet och de olika internationella organ, och sade att de ”varken struntar eller
kommer någonsin att glömma de dussintals unga soldater från olika länder som förlorat sina liv för att skapa fred
till vårt folk.” Därför ”tackar vi er från djupet av våra hjärtan.” Den muslimska ledaren sade till påven att
”världens solidaritet med det centralafrikanska folket manifesteras idag genom ert besök till vårt land och den
centrala moskén i Bangui”.

Han påminde samtidigt att hans folk inte är våldsam och att denna situation inte är kallad att stanna för alltid,
men den ”är helt enkelt ett ögonblick i vår historia, en smärtsam, beklagligt ögonblick, men bara ett ögonblick.”
Han sade att hoppet får de att förvänta sig flera åtgärder som kan leda till fred, fria och demokratiska val, och
skapandet av goda förutsättningar för att en stat som ”leder med mod och uthållighet övergångsregeringen”.

Den muslimske ledaren avslutade med att be: ”Må den Ende Guden, den Allsmäktige och Allvetande, skapa fred i vårt
land. En rättvis fred, rättvis och givande”.