De första böneutroparna

Islamweb

Imam Ibn al Qaiem sa att det fanns fyra följeslagare av profeten Muhammed, må Allah vara nöjd med dem, som tilldelades
uppgiften att göra Adhan (kalla till bön), två i Medina, en i Qubba moské och en i Mecka.

Bilal ibn Rabah (mGvnh):

Hans smeknamn var Abu Abdullah. Han var muezzin (den person som kallar till bönen, böneutropare) och profetens (fvmh)
kassör. Han var en av de första att omfamna islam och han blev för det allvarligt sårad och torterad. Han följde med
profeten Muhammed i alla strider.

Sista gången han gjorde böneutropet var den dagen profeten (fvmh) dog. Han bodde i Medina tills han gick in i en armé
som skickades till den Stora Syriens erövrings kampanj. Han slogs i kampanjen och senare dog i Damaskus under år 20
Hijra.

Abdullah ibn Amr ibn Umm Maktoum (mGvnh):

Historiker är oense on hans namn, en del säger att det var Abdullah, medan andra säger att det var Amr. Hans
fullständiga namn var Abdullah ibn Al Qurashi Al Zaidah Amiri, och hans smeknamn var Ibn Umm Maktoum. Hans mors namn
var Atikah bint Abdullah ibn Ankazah ibn Amir ibn Makhzum och hans fars Qays ibn Zaid. Abdullah ibn Umm Maktoum var
besläktad med profeten genom hans första fru, Khadija, som var kusin till Abdullah. Abdullah ibn Umm Maktoum föddes
blind och han var också känd som Abdullah Maktoum.

Vissa historiker säger att han emigrerade till Medina efter att Musab Ibn Umayr (mGvnh) gjorde det, medan andra säger
att han emigrerade kort efter slaget vid Badr.

Profeten (fvmh), satte honom som ansvarig för Medina i hans frånvaro tretton gånger, när han var frånvarande på grund
av striderna.

Han deltog i slaget vid Al Qadisiyah och det var han som höll arméns fana. I denna strid dog han som en martyr.

Han (mGvnh) var den för vilken Gud, den Allsmäktige, påtalade profeten i Koranen, för att inte ha uppmärksammat honom
medan han var upptagen med att kalla in till islam Quraish eliten.

Saad ibn Al Qarz (mGvnh):

Hans fullständiga namn var Saad ibn Al Qarz. Han var en tjänare i Ammar ibn Yasirs familj och var känd under namnet
Saad ibn Al Qarz eftersom han brukade handla med Al Qarz, som är en ört.

Profeten (fvmh) torkade hans huvud och bad till Gud, den Allsmäktige, att välsigna honom och tilldelade honom ansvaret
för att kalla till bön i Qubba moské, och att ersätta Bilal om han var frånvarande.

När Bilal flyttade till den Stora Syrien, Saad (mGvnh), tog hans plats och var den som kallade till bön även under Abu
Bakr och Omars tid (mGvnd).

Han fortsatte att göra Adhan i profetens moské tills han dog, vid tiden för Al Hajjaj ibn Yusuf.

Abu Mahzurah (mGvnh):

Historiker är oense om hans namn, en del säger att han hette Samurah ibn Main och andra Mabar ibn Muhairiz. Han
tillhörde Quraish stammen.

Han hade en trevlig röst och profeten (fvmh) tilldelade honom ansvaret att göra Adhan i Mecka, tills han dog år 79 i
Hijra.