Cordoba blir halal för att ta emot muslimsk turism

Toñi Caravaca – El Mundo

Córdoba gör anspråk på att vara en stad där civilisationer träffas. I teorin är detta sant men praktiken är en annan.
Det är vad Halal Institute hävdar, knuten till Spaniens Islamiska Råd Junta Islamica), som ligger i staden Almodovar
del Rio, Cordoba.

De saknar inte argument, moskén, som är den huvudsakliga kännetecken för staden och en stor attraktion för de som
bekänner den muslimska religionen är förbjudet område för den islamisk bön. Den katolska kyrkan, som äger monumentet,
som har lagts i UNESCO:s världsarvslista, vägrar att dela den med andra religioner och i synnerhet med islam.

Muslimer kan bara komma in i detta monument för att titta på den. Trots detta lockar moskén, en av de största och mest
imponerande i världen, många muslimska turister. Något som institutionerna är medvetna om. Av denna anledning har de
satt igång ett arbete för att skapa ett attraktivt erbjudande till denna grupp, samtidigt som de faktiskt använder som
kommersiell begrepp, ”Cordoba, en stad med tre kulturer”.

Idén startade i Spaniens Islamiska Råd genom Halal Institutet, och har stöd av Cordoba provinsen tack vare Provins
Fond för Turism.

Exporten av halal livsmedel (tillåtet enligt islam) genererar cirka 400 miljoner i Spanien, så erbjudandet kommer att
fokusera på den kulinariska sidan. Man kommer att försöka vinna den muslimska turisten genom magen, i slutändan, men
utan att försumma den historiska och kulturella sida.

I projektet har man arbetat i flera år. Det handlar om, som förklaras av direktören för Halal Institute, Isabel
Romero, att gruppera ett antal turistföretag, i princip restaurant- och hotellägare, för montering av en offert
speciellt skapat för denna grupp.

”Det handlar om att erbjuda ett resepaket anpassad till den muslimska profilen så att de kan få en broschyr där det
finns information om vilka rätter finns tillgängliga utifrån det som är tillåtet i islam och hotell där de kan få
hjälp och råd i rummet för att veta riktningen mot Mecka. I många europeiska hotell med fyra stjärnor erbjuds redan
denna möjlighet. Man ska också kunna bli erbjuden en bönematta. De är enkla saker som gör att den muslimska turisten
känner att man tar hänsyn till denne.” säger Romero.

Det är ett ambitiöst projekt som kommer att erbjuda tjänster till den muslimska turisten som inte finns idag, till
exempel tillgång till ett värdig bönerum. ”Vi har för avsikt att inleda ett omfattande projekt som förverkliga tanken
om en Cordoba med tre kulturer som idag säljs, men i praktiken vi inte har” säger chefen för Halal institutet.

”Att be är ingen aggression”

Idag, arbetar man redan med ett dussin hotell i Cordoba som har de nödvändiga förutsättningar för att anpassa sina
tjänster till den muslimska gruppen. Dock är en av de viktigaste framsteg man har gjort att arbeta med specialiserade
byråer for muslimska turister som besöker Cordoba, Sevilla och Granada. ”Det är viktigt att fånga turisternas krav
genom att kombinera tillgång och efterfrågan” säger Romero. De muslimska turister som besöker Cordoba kommer främst
från Asien.

De kommer dit för det enorma intresse som väcker Katedral-Moské, men när de anländer till staden möter de
verkligheten, de får inte be där inne. Isabel Romero har förväntningar om att detta kommer att förändras med valet av
den nya påve, som vill ge kyrkan en ny image. ”Moskén är en attraktion för muslimska turister men den har ett problem.
Om Gud vill, kommer stadens råd att förstå att tillåta en gemensam användning är bra för staden. Den muslimska
turisten är väldigt respektfull och att be är ingen aggression. Vi önskar att i en nära framtid valet av Franciskus
som påve kommer att underlätta en ökad förståelse mellan alla.”

Judiskt bröllop i synagogan?

Också i syfte att främja annan turism baserad på religiös tro, och med syfte att ha flera intäkter, meddelade PP
(Partido Popular, Folkpartiet) att det kommer att uppmana den regionala regeringen att tillåta synagogan i Cordoba,
det mest besökta monument efter moskén, att förrätta bröllop enligt judisk ritual.

Den biträdande talesmannen för PP i det andalusiska parlamentet, Rosario Alarcon, berättade att bröllop i Cordobas
synagoga i enlighet med judisk rit skulle gynna ankomsten av judiska turister till regionens huvudstad. Förfrågan är
lätt att bemöta eftersom den inte kräver någon investering bara godkännande av styrelsen.