Bryssel säger nej till kravet att bedöva djur före rituell slakt

Lionel Lemonier – Saphirnews

Brysselparlamentet uppmanades att rösta fredagen den 17 juni om en text som ändrar sättet på vilket djur avsedda för halal- och
kosherkonsumtion ska avlivas. Ska vi anta kravet att bedöva djur före slakt i djurskyddets namn eller inte? En majoritet av parlamentets
medlemmar förkastade förslaget med 42 röster för, 38 emot och 8 nedlagda röster, till parlamentets ordförande Rachid Madranes glädje.

Förslaget om att förbjuda slakt utan bedövning lades fram av tre politiska organisationer, Défi, Groen och Open VLD. Önskemålet kom därför inte
från Brysselregeringen. Den hade nyligen avvisats av miljöutskottet men måste fortfarande överlämnas till parlamentarikerna i plenum. Det är nu
gjort.

En petition för att behålla den rituella slakten i Bryssel hade fått omkring 127 000 namnunderskrifter, den lämnades den 1 juni till det
regionala parlamentet. Denna petition lanserades av Citizen Collective for Freedom of Worship (CCLC). Alexis Deswaef, advokaten som
representerade CCLC, förklarade i slutet av maj för Belgian Public Radio-Television (RTBF) att ”kollektivet sammanför människor från den
muslimska tron och den judiska tron (…) som har undertecknat en framställning för att behålla rituell slakt i Bryssel, med respekt för deras
religiösa övertygelse.” Ett initiativ utan motstycke i Bryssel.

Omvänt väckte parlamentets beslut raseri hos företrädarna för organisationen för försvar av djuren Gaia. ”Politikerna borde basera sina beslut
på vetenskap. Men så är uppenbarligen inte fallet. På grund av dem kommer hundratusentals djur fortfarande att slaktas med den värsta smärtan”
fördömer dess direktör Ann De Greef.

Bryssel mot strömmen

I Belgien har frågan redan avgjorts i Flandern 2014 och i Vallonien 2017, med förbud mot slakt utan bedövning. Sedan dess har dessa förbud
bekräftats av författningsdomstolen i september 2021. Den har i själva verket avkunnat två domar som avvisar överklaganden om ogiltigförklaring
som väckts av muslimska och judiska organisationer, inklusive verkställande ledningen för muslimer i Belgien (EMB) och samordningskommitténs
för judiska organisationer i Belgien (CCOJB) som framför särskilt argumentet om religionsfrihet.

Under 2018 bekräftades förbudet mot rituell slakt utan bedövning på flamländska tillfälliga platser för Eid el-Kebir av Europeiska unionens
domstol (CJEU). Två år senare hade samma rättsliga institution i ett viktigt yttrande ansett att det är möjligt att införa ett förbud mot
rituell slakt utan föregående bedövning i djurskyddets namn utan att hämma religionsfriheten, vilket oroar muslimska och judiska samhällen över
hela Europa.