BRICS länder skapar sin egen bank för att dumpa dollarn

Rusia Today

 

Startkapitalet för banken som tillhör BRICS länder (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika) uppskattas till motsvarande sammanlagt 50 000 miljoner US dollar. Skapandet av BRICS utvecklingsbank kommer troligen att officiellt tillkännages vid toppmötet i Sydafrika den 26 och 27 mars.

BRICS planerar att öka investeringsflödena, eftersom upplåning för organisationens interna projekt förväntas nå 15 miljarder US dollar de kommande två decennierna. Alliansen hoppas också att minska sitt beroende från de stora ekonomierna i världen och helt eliminerar behovet av att använda dollarn och euron vid internationella transaktioner.

Ett av de främsta argumenten för skapandet av den nya banken var just den svaga stöd till utvecklingsländerna från de största finansiella institutionerna som styrs av USA och Europeiska unionen.

I januari meddelade en sydafrikansk diplomat med ansvar för att organisera gruppens möte att BRICS medlemmar redan var på väg att nå en överenskommelse om att skapa en gemensam bank. Med detta beslut, enligt vissa analytikers slutsats, strävar Kina att utöka territorium för användning av sin valuta, yuan, Indien söker att attrahera utländska investeringar, medan Ryssland vill stärka sin geopolitiska inflytande på grund av tillväxten av sina ekonomiska indikatorer.