Barmhärtighet mot islamofobi

Angel Alvarez Hernández – Webislam

Geert Wilders, den holländske politikern som är den mest islamofobiska av alla västeuropeiska politiker, har
utnyttjat förlisningen av ett fartyg med fler än 700 invandrare för att be asylsökande att inte komma till hans land
eftersom de kommer inte att bli väl mottagna.

Den 13 april gick han med i den islamofobiska rörelse PEGIDA för att göra en vädjan om återställande av EU:s gränser
och uttryckte sin rädsla för ”risk för islamisering”.

I oktober 2014 vände sig Geert Wilders till det nederländska parlamentet med ett tal som började med:

Den islamiska staten är en islamistisk cancer. Det är en giftig orm inspirerad av Koranen och Muhammads liv, en
brottsling som började sin karriär för 14 århundrade sedan med mord och halshuggningar i Medina och Mecka.

Inför dessa ödesdigra påståenden är det nödvändigt att säga till Geert Wilders att det han kallade islamiska staten
är varken en stat eller islamisk, och att dessa terrorister har dödat fler muslimer än människor från någon annan
religion.

Geert Wilders använder avvikande fanatiska grupper som har blivit blodtörstiga brottslingar för att smutskasta hela
det islamiska samfundet, som inte har någonting att göra med terrorism och som är dess främsta offer. Att säga att
den självutnämnda islamiska staten är islam, är precis som att säga att Ku Klux Klan är kristendomen, vilket i sig
är absurt och meningslöst.

Geert Wilders vet inte att nåd och barmhärtighet, Ar-Rahman och Ar-Rahim, är två namn som tillskrivs Gud och det
innebär också medkänsla och vänlighet. Profeten (fvmh) sa, ”Sannerligen Gud är barmhärtig och älskar vänlighet, Han
ger med artighet och utan råhet”, så det bästa sättet att behandla Geert Wilders, är med vänlighet utan strävhet
inför hans mycket aggressiv tal.

Profeten (fvmh) sade:

”Detta är en nåd från Gud, som satte in i hjärtat av sin tjänare. Sannerligen är Gud barmhärtig mot dem som är
medkännande.”

Oturligt nog saknar Geert Wilders barmhärtighet mot den muslimska befolkningsgruppen, men långt ifrån att framkalla
hat, det Geert Wilders, borde framkalla är medlidande och sorg, som Profeten (fvmh) sade:

”Allah kommer inte att visa barmhärtighet mot dem som inte visar barmhärtighet mot folket.”

Profeten (fvmh) sade att en kvinna kom in i elden (helvetets) ”eftersom hon var grymt mot en katt som hon hade
bundit och inte get varken mat eller frihet att äta från jordens skadedjur.”

För Geert Wilders, i hans egna ord, har den islamiska kulturen ingen plats här. 65 % av holländarna är överens med
honom, låt islamisterna lämna vårt land och låt inte dem aldrig återvända.

Islams profet (fvmh) sade: ”Om en troende visste det straffet Gud har bestämt, skulle denne bli förtvivlad och
försöka med alla medel göra verk som närmade honom till paradiset. Likaså om en icke troendes visste om den Guds
stora nåd, skulle han inte misströsta om att kunna nå paradiset.”

Inför avsaknaden av respekt för den muslimska befolkningsgruppen i allmänhet och i synnerhet mot de nederländska
muslimerna, bör vi berätta för Geert Wilders om det Allah säger i den heliga Koranen:

SÄG [Muhammad] till Mina tjänare: ”Om ni har gjort orätt mot er själva genom att överträda [Mina bud], misströsta då
inte om Guds nåd. Gud förlåter alla synder; Han är Den som ständigt förlåter, Den som ständigt visar barmhärtighet!”
(39:53)

Till Geert Wilders, som lever på att främja anti-Islam känslor, som blandar ihop de troende med fanatiker, som tror
att terrorister är de islams ortodoxa representanter, är det nödvändigt att påminna om att Profeten (fvmh) sa,

”När Gud var klart med skapelsen, skrev Han i sin bok, och Han skrev om Sig själv och lade den bredvid Honom,
’Sannerligen Min nåd övertar min vrede’.”

Att Profeten (fvmh) sade:

”Den starka är inte en den som kontrollerar flesta människor genom sin styrka. Den starka är den som kan kontrollera
sin ilska.”

Om nåd, som Geert Wilders verkar sakna, sade Profeten (fvmh), när han frågades av sina följeslagare: ”Det är inte så
att var och en av er att ge nåd genom sitt sällskap, men genom att förbarma er över alla människor, och det innebär
att varje muslim bör förbarma sig över alla människor, däribland barn, kvinnor och äldre, muslimer eller
icke-muslimer.”

Inför islamofobin är det bästa vapnet nåd och självkontroll, utan att falla in i ilska eller provokation. Det bästa
sättet att avslöja fördomar och klichéer är att utöva islam. Allah säger i Koranen:

… och bär vad [illasinnade människor] säger med tålamod, men håll dig värdigt på avstånd från dem. Och lämna åt Mig
att [ta itu med] dem som förnekar sanningen [i Mina budskap] och ägnar sig åt att njuta av livets goda [utan en
tanke på evigheten]. Låt dem hållas ännu en liten tid!
(73:10-11)