Det är så palestinier, unga som gamla, lär sig att hata Israel

Barn i Israels fängelse

Faktum är att Israel är sin egen farliga fiende och förblir världens nummer ett av de bästa utbildare av hat. Generationer av palestinier, under israelisk ockupation under de senaste 75 åren, kan inte minnas någon bra sak som Israel har gjort mot dem, som medvetet fortsätter att bryta mot varje enskild skyldighet, som en ockupationsmakt, enligt internationell lag.

Liberal islam förklaras med engagerade muslimska pennor

Moské

”Liberala muslimska tänkare öppnar äntligen upp ett vidsträckt fält av reflektion över de villkor under vilka Islam kan återförenas med sin universella dimension” läser vi i inledningen till en bok som uppmanar till ett avsteg från ”omedgörligt och exklusivt” för att levandegöra mångfalden av sätt att tänka om Islam, ”utan sammandrabbningar, utan konflikter och utan utfrysning”.

6 dua att recitera för de förtryckta

Bön

Vår plikt som muslimer kvarstår att stå med de förtryckta och mot dem som gör ondska.
Och när vi ser folkmord och ondska spridas över vår muslimska ummah, måste vi göra allt vi kan för att protestera, öka medvetenheten och ge vår röst till dem som lider.

Varför definitioner spelar roll i kriget mellan Israel och Gaza

Israels apartheid

”Apartheid” hänvisar till ett styrningssystem där den kontrollerande makten har två uppsättningar lagar och praxis som privilegierar en grupp framför en annan. Att Israel har styrt över palestinier på detta sätt har argumenterats även av israeliska människorättsgrupper.

Muslimer i Europa känner sig sårbara när fientligheterna ökar

Islamofobi

Hatbrottsligheten har ökat dramatiskt i Europa sedan den 7 oktober, med Tell Mama, en välgörenhetsorganisation som registrerar antimuslimska incidenter i Storbritannien, som rapporterade en 600 % ökning av islamofobiska incidenter inklusive både verbala och fysiska övergrepp, såväl som vandalism, i början av november. Det har även skett branta uppgångar i Frankrike och Tyskland.