Juridisk pluralism i den muslimska staten

”För närvarande finns det ett antagande att om en regering är islamisk, skulle exakt samma sak hända, den skulle göra samma misstag att blanda religion och stat som inträffade i Europa, så många tror att det enda sättet att skydda individuella rättigheter är att ”separera religion från staten” och insistera på närvaron av sekulära regeringar i länder med muslimsk majoritet. Men när vi tittar på Islams historia före koloniseringen ser vi inte denna blandning mellan ”religion och stat” som en del av den islamiska regeringen.