Autentiska hadither om Hajj

Källa: Islamic History

Ibn Abbas, må Allah vara nöjd med honom, återberättade att Budbäraren, frid vare med honom sade: ”Den som vill
utföra Hajj, måste skynda sig att göra det, eftersom denne kan bli sjuk, förlorade sitt riddjur som hjälper honom
till Hajj eller lida att behov (fattigdom).” (ibn Majah)

Ibn Omar, må Allah vara nöjd med honom, berättade att Guds budbärare, frid vare med honom, sade: ”Den som utför
jihad för Allahs skull, Hajj eller Umrah, anses vara Allahs gäster, som blev bjudna av Honom och de accepterade Hans
inbjudan, och de bad Allah och Han gav dem deras önskemål”. (ibn Majah)

Abu Hurairah, må Allah vara nöjd med honom, sade att profeten, frid vare med honom, frågades om det bästa verk. Han
svarade: ”Att tro på Allah och Hans Sändebud.” Han tillfrågades: ”Och sedan?” Han sade: ”Att utföra jihad för Allahs
skull.” Han tillfrågades: ”Och sedan?” Han sade då: ”Att utför Hajj som accepteras.” (Al-Bukhari och Muslim)

De troendes mor, Aisha, må Allah vara nöjd med henne, sade: ”O Allahs budbärare, vi ser att jihad är det bästa verk,
så varför inte göra det (Jihad)?” Han svarade. ”Nej, det bästa verk, för kvinnor, är den accepterade Hajj.” (Al
Bukhari)

Abu Hurairah, må Allah vara nöjd med honom, sade: ”Jag hörde profeten, frid vare med honom, säga: ”Den som utför
Hajj utan att ha sexuell umgänge eller begå synder (medan denne utför Hajj) kommer att återvända från resan som ett
nyfött barn (med hänvisning till Allahs förlåtelse från alla sina synder).” (Al-Bukhari och Muslim)

Aisha, må Allah vara nöjd med henne, berättade att Sändebudet, fridvaremed honom, sade: ”Det finns ingen dag i
vilket Allah befriar flera av sina tjänare än Arafah dag. Denna dag kommer Han, stoltserar inför änglarna, och sedan
säger: ’Vad vill dessa?’” (Muslim)

Abu Hurairah, må Allah vara nöjd med honom, återberättade: Guds Budbärare, frid vare med honom, sade: ”Från en Umrah
till en annan finns en försoning för alla synder som begås mellan dem och för en accepterade Hajj finns det ingen
annan belöning än paradiset.” (Muslim)

Omar, må Allah vara nöjd med honom, återberättade att Profeten, frid vare med honom, sade: ”Upprepa slutförandet av
Hajj och Umrah eftersom denna handling förnekar fattigdomen och renar synderna som järnet renas av bälgen.” (ibn
Majah)

Sahel Ibn Saad, må Allah vara nöjd med honom, berättade att Profeten, frid vare med honom, sade: ”När pilgrimen säger
Talbiyah (Labbaik Al-lahumma Labbaik – Här är jag, O Allah, här är jag), allt som finns omkring honom, som stenar,
träd, hus, mm., säger samma sak.” (At-Tirmidhi)

Zaid ibn Khalid Al Juhani, må Allah vara nöjd med honom, berättade att Profeten, frid vare med honom, sade: ”Jibreel
(Gabriel), frid vare med honom, besökte mig och sa: ’O Muhammad! Beordra dina följeslagare att höja sina röster när de
uttalar Talbiyah, eftersom det är en av Hajj riter.” (Ibn Majah, Ibn Khuzaymah och al Hakim, Sahih)

Abu Bakr As-Siddiq, må Allah vara nöjd med honom, berättade att Profeten, frid vare med honom, blev tillfrågad: ”Vad
är det bästa verk?” Han svarade: ”Höj rösten när man uttalar Talbiyah och offer av boskap.” (At-Tirmidhi och Ibn
Majah)

Ibn Omar, må Allah vara nöjd med honom, återberättade: ”Profeten, frid vare med honom, sade: ’Den som utför Tawaf
runt Kabah med sju kompletta varv, kommer att ha en belöning som om man frigör en slav, för varje steg du tar, Allah
förlåter en synd och registrerar en god handling.’” (At-Tirmidhi, Hasan)

Också Ibn Omar, må Allah vara nöjd med honom, återberättade: ”Profeten, frid vare med honom, sade: ’Att passera
handen över den svarta stenen och Jemens hörn är en försoning av synderna.’” (At-Tirmidhi)

Ibn Abbas, må Allah vara nöjd med honom, återberättade att Profeten, frid vare med honom, sade: ”Denna sten (dvs den
svarta stenen), på Uppståndelsedagen, kommer att ha två ögon med vilka den kommer att se och en tunga för att tala
och vittna till förmån för de som berörde (och kysste) den ärligt.” (Ibn Majah Al Albani: Sahih)

Ibn Abbas, må Allah vara nöjd med honom, återberättade: ”Profeten, frid vare med honom, sade: ”Den svarta stenen
härstammade från Paradiset medan den var vitare än mjölk, men Adams söners synder gjorde den svart.” (At-Tirmidhi:
Sahih)

Också Ibn Abbas, må Allah vara nöjd med honom, sade: ”Jag hörde Budbäraren, frid vare med honom, säga, ’Jemens hörn
och Maqam Ibrahim (Abrahams station) är två juvelerna i paradiset, och om Allah, Hyllning och ära till Honom, inte
skulle ha släckt dess ljus, skulle den lysa upp hela jorden från öst till väst.’” (At-Tirmidhi och andra)

Bilal ibn Rabah, må Allah vara nöjd med honom, återberättade att Profeten, frid vare med honom, sade på morgonen
till Al Muzdalifah: ”O Bilal, får folk att tiga (eller att lyssna på mig).” Sedan sade han, ”Allah, Hyllning och ära
till Honom, ge oss välsignelser vid detta möte, förlåter syndarna till förmån för de dygdiga bland er och ger dem
vad de vill. Gå i Allahs namn.” (Ibn Majah)

Abdullah ibn Omar, må Allah vara nöjd med honom, återberättade att Profeten, frid vare med honom, sade: ”Må Allah
förbarma sig över dem som har sitt huvud rakat.” Folket sa: ”O Guds budbärare och (åkalla Allah för) de som har sitt
hår kort!”. Profeten, frid vare med honom, upprepade samma bön och folket upprepade sin begäran tre gånger. Och till
slut sa han, ”och de som har sitt hår kort.” (Al-Bukhari och Muslim)

Jabir ibn Abdullah, må Allah vara nöjd med honom, sade: ”Jag hörde Profeten, frid vare med honom, säga: ”Zamzam
vatten är bra för dem som dricker det.” (Ahmad och Ibn Majah)