Att vinna hjärtan

M. Cetin

Under historiens lopp har mänskligheten fått utstå många svårigheter och ofta sått öga mot öga med stora katastrofer. Ibland
har deras strävan för en bättre framtid bara lett till att problemen vuxit ännu mer.

Under många mörka perioder har maktbegär och komplotter styrt mer än folkets vilja. De enda värden som man hör talas om är
allt för ofta marknadsvärden.

Människors värde mäts i klass och samhällsposition, i värdet av deras egendomar och efter deras möjligheter att uppvisa
olika statussymboler. Materiella och finansiella värden har fått gå före moraliska och etiska värden. Det är inget ont i
egendom, men den måste underordnas god moral, kunskaper och mänskliga värden, samt vilja att tjäna de gemensamma intressen,
för att rikedomar tillsammans med girighet och illvilja är en öppning för brutalitet och våld mot andras rättigheter.

Om vi jämför dagens samhälle med tidigare perioders, märker vi att en del av mänskligheten lever omgivna av rikedomar och
bekvämligheter, men trots detta blir de aldrig riktigt mätta och nöjda, utan törstar efter allt mer. Dessa moderna människor
har förlorat de bästa delarna av sin mänskiga natur, etiken, tron och det goda hjärtat.

För att undvika att kvävas av egocentrism och brist på etiska värden, bör den nutida människan söka vinna tillbaka sitt
hjärta och bli hel igen.

Vad gör tro med oss?

För oss muslimer är tro visshet om sanningen och vår roll på jorden. Kärlek är att låta denna visshet styra ens liv. För
den som inte äger tro och kärlek betyder dessa ord fysiska mått.

Tron är en manifestation av intellektets kapacitet att förstå miraklet av Guds skapelseverk. Att nära sin ande genom att
stärka sin tro underlättar uppfyllandet av en roll som människa och ger den troende en stabil balans som skyddar mot hennes
svagheter.

Tro är vår bästa energikälla och det rätta sättet att förhålla sig till hela skapelsen. Tro lär oss respekt och ansvar för
även de minsta.

Moralens betydelse

En god moral är religionens grundpelare och essensen i Guds budskap. Att ha god moral är att vara en hjälte. Koranen och
profeternas exempel är arbetsbeskrivningen till vår hjälteroll.

De som vill bygga en bättre värld bör då först finna den första skatten, tron, kärleken och moraliska värden. När man
funnit detta och stärkt sitt hjärta med dessa välgörande mediciner kan man sedan sprida glädjen av denna skatt till andra,
och vinna deras hjärtan till sanningen, tro och kärlek. Man skall också minnas att kan aldrig vinna ett annat hjärta om man
inte vunnit sitt eget först, ty falskheten kommer att få ditt hjärta att hårdna och hindra det att finna andras hjärtan.
Genom oavbrutna försök, genom att stå upp efter varje fall, genom ödmjukhet och hopp om bättre framtid kan vi vinna
tillbaka både våra egna och många andras hjärtan.

Salaam Sept-Okt 1998, Sida 20