Att sluta klaga

Vanessa Narváez Peralta – Resiliencia.org

Att klaga är något som många av oss gör ganska ofta till olika typer av obehag. Stundom riktas våra rop utåt, så vi
delar med andra vårt missnöje over att vara i vissa situationer. Andra gånger begränsas vårt klagomål till vår
inre värld, vi suckar högt när väckarklockan ringer, när vi missar bussen, när vi känner oss trötts när det är dags att
gå till gymmet, när någon beter sig illa mot oss, eller helt enkelt när det regnar istället för att solen skiner.

Oavsett om vi utför denna handling av att muttra utåt eller inte, när vi klagar, antar vi en kämpande hållning mot
den verklighet vi lever i det ögonblicket, det är som om vi på något sätt förebrådde livet dess onda handlingar mot
oss.

Men, varför klagar vi?

Sanningen är att ibland att klaga ger en viss lättnad på kort sikt, faktum är att erkänna och uttrycka vårt obehag
hjälper oss att få distans från det om så bara för ett ögonblick. Vissa människor också kan känna en viss
tillfredsställelse genom att identifiera sig själva som engagerade individer som lider och offrar sig dagligen.

När klagandet inte längre är bara tillfällig och blir en viktig attityd, upplever vi betydande känslomässiga
konsekvenser, Vi blir som små griniga individer som sällan är nöjd med vad som händer. Detta ökar våra känslor av
ilska, sorg, frustration och utmattning. Klagandet innefattar också en konstant energiförbrukning, så att alla de
resurser vi investerar i att beklaga oss används inte i att klara de utmaningar vi möter. En annan effekt av
klagandet är att vi lite i taget börjar fokuserar vår uppmärksamhet främst på vad vi inte tycker om, så att de fina
sakerna i livet kan passera nästan obemärkta.

Det första steget för att sluta att klaga är, som med alla mentala vanor, att försöka bli medvetna. Försök att
observera dig själv de kommande dagar, upptäck om klagandet är vanligt i dig själv och bli medveten om det när det
börjar sysselsätta dig. Om du tycker att denna vana är mer närvarande i ditt liv än vad du trodde bli inte arg på dig
själv, utan försök att ta detta som en värdefull möjlighet att lära dig.

Ett av de bästa alternativen till klagandet är att inta en öppen attityd till vad som händer, odla förmågan att bli
förvånad med varje vändning livet har förberett för oss och våra reaktioner på det. Denna attityd, i motsats till
kritiken, kommer att hjälpa oss att inte helt översvämma vår uppmärksamhet med dagens obehagliga händelser. Det
handlar om att konfrontera nuet på ett liknande sätt som ett barn som upptäcker världen omkring honom och blir
förvånad och intresserad av varje rörelse som sker omkring honom.

Ett annat verktyg vi kan använda, och som är nära besläktad med den förra, är tacksamhet. Ofta, alltför ofta, tar vi
för givet många bra saker som händer oss dagligen. Det är som om allt underbar som händer varje dag förlorar sitt
värde helt för att den upprepas, att vakna upp varje dag, att vara frisk, att vara med de människor vi älskar, att
njuta av en bra film eller en god måltid… Alla dessa är små chanser för tillfredsställelse som vi brukar ignorera
tills den dagen kommer när vi saknar dem, det är då vi inser hur viktiga de var för oss!

Det kan också vara bra att fråga sig om vi lever efter våra personliga värderingar, det vill säga, med det som är
viktigt för oss i livet. Ofta är dessa värderingar som leder oss till handlingar som ibland kräver att vi anstränger
oss och vi klagar för att vi måste utföra dem (t.ex. vi kan spendera många timmar eller dagar med att ta hand om vår
sjuka mor eller uthärda de otrygga villkoren från ett jobb vi behöver för att försörja våra barn). I dessa fall är
det viktigt att fundera på varför vi satsar vår energi i dessa aktiviteter och om vi gör det av fri vilja.

Om skälen inte är tillräckligt kraftfull eller inte går ihop med våra personliga värderingar, borde vi överväga att
sluta med denna verksamhet. Om, däremot, finns det ett giltigt skäl för att utföra dem, att tänka på det kommer att
hjälpa oss att ta itu med denna utmaning utan att klaga och vara nöjda med oss själva att agera i enlighet med vad
som verkligen betyder något för oss i livet.

Att börja experimentera med befintliga alternativ till klagande innebär en betydande expansion av ens horisont,
eftersom vi kommer inte bara att lyckas minska vårt lidande, men också öka vår förmåga att uppleva välbefinnande,
tillfredsställelse och energi att ta itu med våra utmaningar varje dag.