Att be för andra förstärker förlåtelsens förmåga

Yaiza Martínez – Tendencias 21

Tidskriften Psychological Science som ges ut av Association for Psychological Science i USA rapporterade att bönen
förstärker förlåtelsens förmåga enligt en studie gjord av psykologer vid Florida State University.

Alla människor har någon gång sårat andra, svikit någons förtroende eller betet sig eller sagt till exempel hårda ord. Å
andra sidan vet vi att de allra flesta människor ber åtminstone tillfälligt.

Med start punkt i dessa två vanliga situationer, en psykolog vid Florida State University, Nathaniel Lambert och kollegor
beslutade att utreda vad som skulle hända om den personen som sårades ägnade sina böner till den som hade sårat honom. Kan
bönen främja förlåtelse och hjälpa till att bevara relationer undrade forskarna.

En enda bön

För att hitta ett svar på dessa frågor genomförde forskarna två experiment som finns detaljerade i en längre
artikel, som offentliggjorts av
Psychological Science.

Den första av dessa experiment var att be en grupp av 52 män och kvinnor att be i en enda bön för deras partners
välbefinnande. En annan kontroll grupp av människor ombads att helt enkelt beskriva sina partner. Deras beskrivningar
spelades in på band.

Efter att man avslutade båda aktiviteter utvärderade man ”graden av förlåtelse” hos deltagarna. Som förlåtelse definierade
forskarna en minskning av de negativa känslor som uppstår när någon skadar oss.

Resultaten visade att de som hade bett för sina partner hyste några få negativa tankar och känslor mot dem, de kände sig
redo att förlåta och gå vidare.

Om ett enda bön kan ge upphov till skillnader i våra känslor till våra närmaste, trots att de ibland kan såra oss, vad
skulle hända i en relation om man bad under en längre tid?

Konflikten försvinner

I ett andra experiment instruerade forskarna en grupp av 67 män och kvinnor att be för en nära vän varje dag under fyra
veckor.

En annan grupp instruerades att helt enkelt meditera om deras förhållande, att ha positiva tankar om sina vänner, men inte
be för deras välbefinnande.

Utvärderingen visade att bönerna ökade ett osjälviskt intresse för sina vänners välbefinnande, vilket i sin tur kan främja
känslor av förlåtelse, säger forskarna.

Forskarnas förklaring till att varför en vanlig andlig aktivitet kan ge positiva effekter är följande. För det mesta har
ett par gemensamma mål. Men om de inte är längre överens eller har bråkat, kan dessa mål förvandlas till motstridiga mål
såsom hämnd och bitterhet av en partner mot den andra. De motstridiga målen gör att varje individ fokuserar på ”jaget.”

Eftersom bönen gör att man fokuserar på andra, kan detta leda till att förbittringen bleknar.

I en tidigare undersökning analyserade Nathaniel Lambert och hans team bönens inverkan i människans tacksamhet.

Precis som förklarades i en tidigare artikel, under studien genomfördes flera tester av dagliga böner, från fyra till sex
veckor.

Resultatet visade att de som hade bett varje dag hade högre betyg i sina bedömningar om hur man visade uppskattning och
tacksamhet än de övriga deltagarna i experimenten, som inte hade bett.

Forskarna skrev i artikeln, att dessa resultat utgjorde de första empiriska bevis på att tacksamhet och uppskattnings
nivåer kan ändras och att mekanismen för att göra detta kan vara bönen.

Forskarna noterade att dessa studier är en påminnelse om att en full förståelse av mänskligt beteende kräver en systematisk
undersökning av deras andliga verksamhet där bönen finns med.