Att avstå från vreden

Redaktion – Källa: Webislam


16:e Hadith – Att avstå från vreden

Abu Huraira (mGvnh) rapporterade att en man
sade till profeten (fvmh):

”Ge mig ett råd.” Profeten sade: ”Var inte arg”. Han insisterade flera gånger och Profeten upprepade varje gång: ” Var
inte arg”. (Rapporterad av Bukhari).

Sammanhang

Vissa kunniga säger att profeten (fvmh) visste att mannen som bad om råd, brukade bli arg ofta, och det är därför
profeten (fvmh) gav detta råd i synnerhet. Dock kan detta yttrande begränsa fördelarna med denna hadith som faktiskt
är mycket omfattande, kraftfull och kan appliceras av alla muslimer eftersom vi är alla är föremål för ilskan.

Det finns även andra hadither som talar om vikten av att undvika ilskan:

Abu Huraira (mGvnh) rapporterade att Profeten (fvmh) sade:

”En stark person är inte den som fäller ner till marken sina motståndare. En stark person är den som behärska sig när
han blir arg.” (Rapporterad av Bukhari)

En annan hadith rapporterar att Profeten (fvmh) sade i sina böner, åkallan (dua):

”O Allah, jag ber dig att kunna tala sanning i tider av glädje och ilska.” (Rapporterad av Nasaai och Ahmad).

Allah nämner också i Koranen att undvika ilska är ett av kännetecknen för sanna troende:

Och tävla med varandra om er Herres förlåtelse och ett paradis, lika vidsträckt som himlarna och jorden, som står
berett att ta emot de gudfruktiga, de som ger åt andra såväl i välfärdens dagar som i tider av brist och som lägger
band på sin vrede och förlåter sina medmänniskor…
(3:133-134)

Lärdomar

Det finns fyra uppfattningar om tolkningen av profetens ord (fvmh), ”var inte arg”.

 1. En person måste lära sig att förändra sin karaktär och ta efter egenskaper som generositet, vänlighet, lugn,
  ödmjukhet, tålamod och förlåtelse. Om en person tar efter dessa egenskaper, kommer de att bidra till att individen kan
  behärska sig när denne är arg.

 2. Man ska inte agera utifrån ilskan eller när man är arg.
 3. När en person är på väg att bli arg, då skam man behärska sig, ha tålamod och inte bli arg.
 4. En muslim måste tänka innan man agerar och talar. Så snart en person känner ilskan, bör man fundera på varför man
  känner denna ilska och om det är nödvändig att vara arg. När man ställer sig själv dessa frågor bör man komma ihåg
  Allah och Akhirah (Livet efter detta). Detta kommer att hjälpa personen att lugna ner sig och inte bli arg.

Alla dessa tolkningar kan användas som olika strategier för att hantera ilska i olika situationer.

Om en person blir arg då är det nödvändig att denne gör muhasabah (en lista av sina egna handlingar), ta hänsyn till
de misstag han har gjort och hur man kan övervinna dem för att undvika att upprepa dem. Detta är en viktig övning för
att bli bättre.

I flera hadith lär oss profeten (fvmh) att kontrollera vår ilska, ett av de sätt han rekommenderade var att samtidigt
som vi börjar känna ilska söka skydd hos Allah från den förbannade satan med dessa ord: ”Audhu billahi min ash
Shaytanir Rahim”:

Profeten (fvmh) sade: ”Jag känner ett ord som om en person uttalar det kommer det att lugnar ner denne. Om han säger:
’Jag söker skydd hos Allah från Satan’ kommer då alla hans ilska att försvinna. (Rapporterad av Bukhari)

Ett annat tips som finns i hadith är att göra wudu (tvagning) när man känner ilska:

”Ilska kommer från djävulen, djävulen skapades av eld, och elden släcks endast med vatten, så om någon av er blir arg,
måste man utföra tvagning.” (Rapporterad av Abu Daud).

Om man blir arg medan man står, då är det bättre att sitta ner, och om man fortfarande är arg, då är det bäst att
ligga:

Abu Dharr rapporterade: ”Allahs Profet (fvmh) sade: ’När någon av er blir arg när ni står, sitt ner. Om ilskan
försvinna, bra, annars bör han lägga sig ner.” (Rapporterad av Abu Daud).

Han rekommenderade också att tiga och undvika att döma eller ta beslut medan man känner ilska: ”Om någon av er blir
arg då ska ni hålla tyst”.

Berättat av Abdur Rahman bin Abi Bakra: ”Abu Bakr skrev till sin son som var i Sijistan: ’Döm inte mellan två personer
när du är arg, eftersom jag hörde profeten (fvmh) säga: ’En domare ska inte döma mellan två personer medan han är på
dåligt humör.’’”(Rapporterad av Bukhari)

Det är väl känt idag att ilska orsakar många hälsoproblem, särskilt om det inte kontrolleras. Det finns visdom bakom
Sharia (islamisk lag), och detta är ett exempel på det eftersom det visar hur nyttigt det är när vi avstår från ilskan
både i mellanmänskliga relationer och för vår egen hälsa.

Slutsats

Socialt, främjar denna hadith bättre relationer mellan människor. Vi måste avstå från ilska och ha tålamod. Vårt
tålamod med andra, särskilt med dem som är hårt med oss, kan hjälpa dem att tänka och ändra till det bättre. Muslimer
måste ge ett exempel som andra kan lära av.

Översatt och anpassad från boken ” Commentary of the Forty Hadith of Al-Nawawi ” sidor 70-73.