Återupplivande av den islamiska andan (RIS), en konvention som speglar det islamiska uppvaknandet

Redaktion WI – Crescent International

 

Återupplivande av den islamiska andan (Reviving Islamic Spirit), en årlig kongress som hålls i Toronto i slutet av december, belyste det faktum att den nykoloniala och imperialistiska politiken mot muslimer har väckt en kampanda för social rättvisa bland alla delar av Umma (det globala muslimska samfundet).

Liksom i tidigare RIS konventioner RIS vände sig många framstående muslimska lärda, tänkare och offentliga personer till en publik på 25000 deltagare från olika bakgrunder i Nordamerika och från andra håll.

Evenemanget, som hade en enastående organisation, lockade en stor del av den icke muslimska befolkningen. I ett uttalande till Crescent International, sade en kanadensisk deltagare att den främsta anledningen till att delta i konferensen var att lära sig mer om islam, eftersom han tänkte göra Shahada och bli muslim. RIS lockade också ett stort antal familjer, som kom till konventionen för att umgås i en islamisk miljö och utöka sina kunskaper om islam.

De flesta deltagarna var unga muslimer som kom till konventionen i syfte att lära sig om frågor som rör deras islamiska identitet i relation till den moderna världen. I samtal med Crescent International, sade två deltagare att var intresserade att veta mer om aktuella frågor som det globala muslimska samfundet har framför sig.

De ämnen som behandlas i konventionen varierade. Men det var de talare som diskuterade frågor om social rättvisa de som fångade mest uppmärksamhet och applåder från publiken. En av de största folkmassorna samlades till Dr Tariq Ramadans föreläsning den 21 december där han talade om revolutionerna i arabländerna.

Han pekade på det förtryck som drabbar muslimer i många västerländska länder, däribland Kanada. Han talade om statens illegala internering och trakasserier som drabbar muslimer, med förordningar baserade på blotta misstanken och stereotyper. Under sitt tal uppmanade Dr Ramadan muslimer att inte fira segern av upproren i arabvärlden i förtid, tills det gamla enväldiga gardets makt backade av utländska regeringar inte har upphört helt.

Dr Ramadan uppmanade muslimer i väst att inte förbli tysta och uppmanade de kanadensiska muslimer att kräva att den kanadensiska regeringen är demokratiskt, både hemma och utomlands. Han uppmanade också muslimerna att inte glömma palestiniernas rättigheter, mitt i pågående oroligheterna i arabvärlden och uppmanade RIS deltagarna att ”förklara för sina landsmän i väst att slöjans boom i muslimska länder, betyder inte att man har ett socialt bakslag.”

När det gäller frågan om islamisk filosofi, fick Dr Sayed Hossein Nasr högljudda applåder från de tusentals deltagarna, då han konstaterade att ”som någon som bor i USA, kan inte längre stå ut med det faktum att hela världen gråter för blåögda barn som vedervärdigt dödades i en eldstrid i USA, medan ingen verkar bry sig om svartögda barn som dödas av drönare attack i Peshawar, på regelbunden basis.”

Crescent Internationals allmänt perspektiv under sina två dagars deltagande i RIS konvention, bekräftade att vanliga muslimer inte längre är villiga att tiga om de orättvisor som begåtts mot muslimer. Dessutom stod det klart vid kongressen att imperialismens favorit projekt, det vill säga det utländska kriget i Syrien, är en av Ummahs största ”problem”. Många av deltagarna i konventionen sade till Crescent International att den nuvarande konflikten i Syrien är en utländsk komplott vars syfte är att väcka konflikter mellan muslimer och de uttryckte hopp om en fredlig politisk lösning.

Olika åsikter och synpunkter som delades med Crescent International av många deltagare på konventet, visar tydligt att imperialisternas orättvisa och olagliga ingripande i muslimska samhällen är ett stort problem för muslimer världen över. Aggressionen mot muslimer efter händelserna den 11-S, som syftade till att lugna och kontrollera länderna med muslimsk majoritet, väckte i stället entusiasmen hos det islamiska samfundet för att bekämpa imperialismen och islamofobi.

Det faktum att ledande muslimska personligheter inte har råd att fortsätta vara tysta och inte kritisera och fördöma västvärldens hegemoniska politik är ett viktigt tecken att de imperialistiska makterna misslyckats med att fullborda sin strategiska imperialistiska agenda.

 

Anteckningar

Crescent International är en publikation av Institute of Contemporary Islamic Thought (ICIT).