Är islam en religion?

Yasin Rovira – Webislam

Katalogisering av islam som en av de stora religionerna är falskt, det finns inget begrepp om religion i islam. Islam
kommer från en helhetssyn för att förstå världen, för att förstå naturens lagar och Enhets begrepp framför mångfald.
Mångfald av ideologiska begrepp för att förstå det Gudomliga.

Enheten inkluderar inte mångfalden, vilken uttryck som helst har sitt ursprung i den Enda, därför islam, som är
underkastelse till gudomliga lagar, anser inte att det finns andra religioner utan att de är uttryck av själva
islam. Vi kan inte förstå kristendomen, buddhismen eller någon annan ismen, utanför de lagar som styr naturens
universella principer.

Islam är kapitulation, underkastelse till den gudomliga viljan oavsett uppfattning av gudomen, så en kristen inte
slutar att vara under den Gudomliga Vilja, deras Gud är universell och omfattar de oändliga tolkningar och
verkligheter som varje individ vill ge till det.

I början, när Mohammed (fvmh) tog emot
Uppenbarelsen, diskuterade man inte om huruvida Gud existerar eller inte, man antog att vi alla är föremål för de
universella krafter som styr livet, lagar som härrör från Källan är tvärgående till alla samhälle och religion. Det
man diskuterade var den etiska koden som Muhammeds budskap förmedlade, om huruvida det skulle accepteras eller
inte.

Det budskapet accepterades inte av en del av samhällsklassen, eftersom de förlorade privilegier, inte för att de
inte trodde att Gud existerade.

Idag likställs Islam med ett koncept, en särskild form av religion, och detta ligger mycket långt från verkligheten.

Hopi indianerna precis som japanska mystiker, hawaiianska Hunas vishet, eller andra former eller sätt att förstå
livet, pratar om universella principer, principer som styr islam. Vi kallar islam ett sätt att förstå Enheten, inte
en religion och inte heller ett koncept.

Den enda skillnaden mellan islam och andra mystiska former finns i det språk som används för att uttrycka dem, och
därför förstår vi att Gud är Allah, och God är Gud.

Islam är inte en religion i den mån naturen är inte ett berg. Principen om kärlek till vår Moder Natur måste vara
den vägledande principen i världen, genom att älska vår Mor, älskar vi Livet, Källan, den Ende.