Antalet moskéer i USA har fördubblats sedan 11-S

Francisco de Andrés – Abc

 

Antalet moskéer har vuxit i USA sedan attackerna den 11 september 2001, enligt en rapport publicerat av veckotidningen ”The Economist” som motsäger medias omfattande uppfattning efter den berömda kontroversen över byggandet av en stor islamisk center nära Ground Zero på Manhattan.

År 2000 hade USA 1209 muslimska gudstjänstlokaler. Elva år senare hade antalet moskéer i USA nästan dubblats till 2106, enligt rapporten.

För Ihsan Bagby, professor vid University of Kentucky och huvudförfattare till studien, spridningen av moskéer i USA grundas i ökningen av den muslimska befolkningen (sju miljoner enligt Bagby, även om de flesta sociologiska studier inte nämner mer än tre miljoner) och utvandringen av den muslimska befolkningen från centrala städer till förorter och landsbygden.

Ökningen av antalet moskéer är framför allt en bra indikation på religionsfrihetens utmärkta hälsotillstånd i Amerika. Den fortsatta förekomsten av fördomar och rädslor i många sektorer av befolkningen är en annan sak. Utbrotten av intolerans, inklusive kravet på ”Dagen för att bränna koraner” som lanserades i 2010 av den fanatiske predikanten Terry Jones i Florida är dock marginell.

Den utbredda fördelningen av moskéer i USA kombinerar, enligt Bagby, med en hög grad av muslimska invandrares integration i den ”amerikanska kompotten” som saknar motstycke i Europa, där den islamiska befolkningen tenderar istället till getto kulturen.