Allt om zakat

Abdallah Deliouah – Saphirnews

 

Varför kallas zakat en ”renande social skatt”?

Zakat omfattar tre dimensioner som vi kan återge med formeln: renande social skatt. I ekonomiska termer är zakat en skatt som ska tas ut årligen på ens egendom. Det är socialt, eftersom det är en handling av delning och solidaritet främst avsedd för fattiga och behövande. Den har en andlig dimension eftersom den renar hjärtan av girighet och materiell anknytning.

 

Vilka är de olika typerna av zakat?

Zakat al-maal inkluderar zakat al-anam (om boskap), zakat al-zourou (om jordbruksgrödor), zakat al-maadin wal-kenouz (om metaller och nedgrävda skatter), zakat av varor och zakat av pengar som vi diskuterar i den här artikeln. Zakat al-Fitr, å andra sidan, är allmosor för att bryta fastan i månaden ramadan.

 

Vilka varor är skattepliktiga?

Egendom är skattepliktig om följande villkor är uppfyllda: full och laglig besittning, tillgång till egendomen, tillökning eller möjlighet till tillökning och överskottet.

Sålunda är inte föremål för zakat kvinnors smycke, huset, marken, bilen, möblerna, arbetsredskapen, de otillgängliga pengarna, pengarna som tjänats illegalt, pengarna som kommer att användas för att leva eller betala tillbaka en skuld …

Egendom och pengar som kommer från arv, donationer, löner, bonusar, yrkesarvoden, hyra av egendom, tillgångar som hålls i kontanter och på alla bankkonton, bankpapper (aktier etc.), pengar som har lånats ut till en person under en kort tid och vars återbetalning är säker är skattepliktiga.

 

Vad är nissab?

Det är inkomstnivån från vilken man måste betala zakat al-maal. Beskattningsbara tillgångar ska ha överskridit ett tröskelvärde (nissab). Denna lägsta förmögenhetströskel är upp till 85 g guld, eller cirka 32 000 kronor för närvarande.

 

Vad är skattesatsen?

Det är 2,5 % på tillgångar som har ägts i ett år. Kontrollera årligen på årsdagen de pengar som innehas och dra ifrån de räkningar och lån som måste betalas tillbaka på kort tid. Om summan överstiger nissab, förfaller zakat och uppgår till 2,5 % av denna summa.

 

När ska zakat al-maal betalas?

Beräkningsperioden är ett Hijri år. Men om det är nödvändigt av redovisningsskäl är det möjligt att betala zakat enligt det gregorianska året för att motsvara räkenskapsåret. I det här fallet är det nödvändigt att ge 2,57% istället för 2,5% (0,07 tar hänsyn till de 10 dagars skillnad mellan solåret och månåret).

 

Vilka är mottagarna av zakat?

Vers 60 i sura 9 anger åtta kategorier av människor: de fattiga (de som inte har förmågan att överleva på egen hand), de behövande (de som knappt har existensminimum), de som är ansvariga för att samla in och omfördela zakat, de vars hjärtan ska vinnas (till Islam), slavar som är befriade eller som vill förlösa sin frihet, de som är tungt skuldsatta, de som ägnar sig åt Guds sak (till exempel finansierar ett projekt av allmänt intresse), resenärer (avskurna från alla resurser). Vi kan inte ge zakat till dem som står under vårt ekonomiska ansvar (föräldrar, barn, fru). Men att ge till en slätning (kusin, syster, bror, farbror, etc.) är inte förbjudet: zakat befäster släktskapsbanden.

 

Kan zakat betalas till en icke-muslim?

Det är tillåtet att ge zakat till en muslim som inte iakttar sin tillbedjan och som begår synder, förutsatt att han inte använder det stöd som beviljats i en olaglig verksamhet. Zakat, som är en religiös skyldighet, kan inte ges till icke-muslimer (förutom i fallet med ”de vars hjärtan ska vinnas”). Å andra sidan kan sadaqa (allmosor) betalas ut till icke-muslimer.

 

 

Anteckningar:

Abdallah Deliouah är imam vid moskén i Valence (Rhône-Alpes) och författare till La Zakat sur les salaries (Maison d’Ennour, 2012).