9 tips för att förbereda sig för Ramadan

IF Redaktion

Man hinner kappt att tänka på det och Shaaban är redan här, vilket betyder att vi är mindre än två veckor borta från Ramadan 2023. Det är
viktigt att planterar våra frön och strävar efter att vårda vår taqwa (gudfruktan) för att förbereda oss för den heliga månaden.

För att citera Imam Abu Bakr al-Warraq al-Balkhi, farbror till Imam Tirmidhi, ”Månaden Rajab är månaden för plantering (dina frön), Shaaban
är månaden för bevattning (av dem), och Ramadan är månaden då skörden skördas.”

Så hur kan vi använda oss av de dagarna som är kvar för att förbereda oss för Ramadan 2023? Här finns 9 tips som du kan följa!

1) Börja med att göra en god avsikt att förbereda dig för Ramadan

I islam avgör våra avsikter tyngden av våra handlingar. En gärning kan göras värdelös utan goda avsikter och de minsta gärningarna kan bli
enorma med de rätta avsikterna. Belöningen för en uppriktig gärning är obegränsad, och den förökar sig i enlighet med avsiktens storhet och
Allahs barmhärtighet.

Umar ibn al-Khattab berättade att han hörde profeten säga: ”Belöningen för gärningar beror på avsikterna och varje person kommer att få
belöningen enligt vad deras avsikt var.” (Bukhari)

Så gör en avsikt att förbereda dig mentalt och fysiskt för Ramadan. Må du hitta välsignelser längs resan.

2) Sök förlåtelse från Allah så att du kan starta Ramadan med ett renat hjärta

Anas ibn Malik rapporterade att profeten sade: ”Alla Adams barn är syndare, och de bästa syndarna är de som ångrar sig.” (Tirmidhi)

Som människor kan vi inte fly från att göra misstag och synda. Det är en del av vår mänskliga natur. Men Islam lär oss att alltid söka Allahs
förlåtelse oavsett hur stor vår synd är. Det är för att Allah är al-Ghafir, den mest förlåtande och barmhärtige. Han förlåter alla synder.

Allah säger i Koranen: SÄG [Muhammad] till Mina tjänare: ”Om ni har gjort orätt mot er själva genom att överträda [Mina bud], misströsta då
inte om Guds nåd. Gud förlåter alla synder; Han är Den som ständigt förlåter, Den som ständigt visar barmhärtighet!”
(39:53)

Använd denna månad för att be Allah att förlåta dig, så att du kan börja Ramadan med ett renat hjärta.

3) Förlåt andra så att Allah kan förlåta dig

Precis som vi skulle älska att Allah förlåter oss, måste vi också sträva efter att förlåta andra. Att förlåta är att vara en bättre muslim
och genom att förlåta får du enorma belöningar från Allah.

Svaret på ett ont [som någon har lidit] är ett motsvarande ont [tillfogat gärningsmannen]; men den som förlåter och söker försoning [med sin
fiende] skall få sin lön av Gud; Han är inte vän till dem som begår övergrepp.
(42:40)

Denna Rajab, försök att förlåta de som har gjort dig illa så att du kan ringa in Ramadan med ett hjärta fritt från agg och dåliga
känslor.

4) Gör självreflektion

Självreflektion är nyckeln till andligt uppvaknande. Umar ibn al-Khattab sa, ”Ta reda på er själva innan ni ställs till svars, väg er innan
ni vägs, för det kommer att göra räkningen lättare för er imorgon, om ni gör en inventering av er själva idag och förbereder er för den stora
presentationen på den dag då ni kommer att föras till domen, och inte en av era hemligheter kommer att vara gömd.” (Imam Ahmad i az-Zuhd)

Under de dagarna som kommer spendera lite tid ensam för att reflektera över hur du kan förbättra din relation med Allah och bli en bättre muslim i
allmänhet.

Du kan börja med att reflektera över dina dagliga tillbedjande handlingar som böner. Ställ dig själv frågor som, ber du regelbundet, ber du i
tid, strävar du efter att be i församlingen. Du kan sedan tänka ut praktiska sätt att vara konsekvent i att uppnå dem.

5) Sätt upp realistiska mål

Ett sätt att göra detta är att reflektera över hur det gick för dig förra Ramadan. Ta en stund att tänka på vad du gjorde bra under Ramadan
och titta på områden för förbättringar.

Lyckades du vakna för suhoor varje dag?

Gjorde du det till en stående punkt att vakna tidigare så att du kunde utföra tahajjud och andra frivilliga böner?

Gjorde du till en vana att läsa Koranen dagligen?

Lyckades du läsa igenom hela Koranen?

Bröt du fastan i tid med mat enligt sunna?

Bad du tarawih varje dag? Och i så fall, hur många rakaa?

Erbjöd du välgörenhet regelbundet under hela månaden?

Dessa uppmaningar kan hjälpa dig att sätta realistiska mål för den kommande Ramadan. Fokusera på vad du kan göra utan att överbelasta
dig själv. Målet är att vara konsekvent med det och helst att fortsätta utöva några av de goda vanorna efter Ramadan.

6) Få igång motorn genom att fasta på måndagar och torsdagar

Enligt Aishah, hustru till profeten: ”Profeten brukade försöka fasta på måndagar och torsdagar.” (Tirmidhi) Detta beror på att ”Gärningar
presenteras på måndag och torsdag, och jag älskar att mina gärningar presenteras medan jag fastar.” (Tirmidhi)

Från hadithen lär vi oss att det är sunna att fasta på måndagar och torsdagar. Om du inte är van vid det kan du börja göra det till en vana
den här månaden. Det kommer att hjälpa dig att förbereda din kropp och själ för fastemånaden Ramadan.

7) Ta för vana att läsa Koranen dagligen

Koranen är Allahs ord. Det är grunden för undervisningen om Islam. Att läsa Koranen för en inte bara närmare Allah, förutom att dess läsare
kommer att belönas enormt, utan det erbjuder också ett överflöd av andra fördelar.

Abu Umamah berättade att han hörde profeten säga: ”Läs Koranen, för den kommer som en förebedjare för dess uppläsare på Uppståndelsens dag.”
(Muslim)

Om du inte redan har gjort det, försök att läsa Koranen dagligen så att det snart kommer att bli en vana och du inte skulle ha mycket problem
med att upprätthålla den under Ramadan.

8) Vakna för nattböner

Att vakna upp för nattböner gör man inte enbart under månaden Ramadan, men det är definitivt en givande handling att inte missa under den
heliga månaden.

Abu Hurairah berättade att profeten sade: ”Den mest utmärkta bönen efter det som är obligatoriskt är den (frivilliga) sen nattbönen.”
(Muslim)

Det kommer säkerligen att vara till hjälp att öva det tidigt och det är ännu vackrare om man kunde göra det till en daglig övning i ett
försök att dra sig närmare vår Skapare.

Det fina med att be nattböner är att ”Allah stiger varje natt ner till den lägsta himlen när en tredjedel av den första delen av natten är
över och säger: ’Jag är Herren, Jag är Herren: vem är där för att bönfalla Mig så att Jag svarar honom? Vem är där för att tigga så att Jag
ger honom? Vem är där för att be Mig om förlåtelse så att Jag förlåter honom?’ Han fortsätter så här tills dagen gryr.” (Muslim)

9) Ge mer till välgörenhet

Att ge sadaqah hjälper oss att uppnå taqwa. Det är taqwa eller fruktan för Allah som driver muslimer att lyda Allahs befallningar och hindrar
oss från att göra onda handlingar och vad som är förbjudet.

[TROENDE!] Ni kommer inte att uppnå sann fromhet, förrän ni ger åt andra av det som ni [själva] värdesätter; Gud har full kännedom om vad ni
ger.
(3:92)

Ge mer till välgörenhet och hjälp de behövande runt om i världen idag. Må vi vara bland dem som går in i Paradiset genom Baab as-Sadaqah
(Sadaqah dörr).

Må Allah låta oss nå månaden Ramadan.

Allahumma barik lana fi Rajab wa Shaaban wa ballighna Ramadan

”O Allah gör månaderna Rajab och Shaaban välsignade för oss och låt oss nå månaden Ramadan.”

Notera: Detta är inte en dua som på ett autentiskt sätt tillskrivs Allahs Sändebud, men på grund av innebörden rekommenderade forskare att
den skulle göras som en allmän dua.