5 sätt att förbereda sig andligt för Ramadan

IF Redaktion

När Ramadan närmar sig växer vi alla i förväntan. Oavsett om detta är din första Ramadan eller om du har haft en livstid av Ramadan, är
varje år vi går in i denna välsignade månad en tid av andlig rening och föryngring.

Vi ger oss ut på en månadslång resa av ökad tillbedjan, med strävan efter att stärka vår relation med vår Skapare och att söka förlåtelse.

Föreställ dig för ett ögonblick att en speciell besökare ska komma och besöka ditt hem. Troligtvis skulle du städa huset, förbereda
förfriskningar och se till att familjen var fullt beredd att välkomna denna besökare och få dem att känna sig som hemma.

Ramadan är vår årliga speciella besökare, förutom att istället för att besöka ditt hem besöker Ramadan våra hjärtan. Precis som vi skulle
förbereda vårt hem, är det dags att förbereda våra hjärtan. Här är fem sätt att bli andligt förberedd för Ramadan.

1. Rätta till din avsikt

Islam lägger mycket fokus på avsikt, av goda skäl. Det är inte nödvändigtvis vad du gör som är viktigast, utan snarare varför du gjorde
det och för vem.

När vi närmar oss Ramadan, tänk på dina avsikter. Påminn dig själv varför Koranen befaller oss att fasta under Ramadan.

TROENDE! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er – kanske skall ni frukta Gud. (2:183)

Den här versen indikerar att fasta är påbud för oss så att vi kan uppnå taqwa eller rättfärdighet. Detta är nyckeln till varje ramadan och
varje dag i våra liv.

Taqwa i den enklaste definitionen betyder att uppnå gudsmedvetenhet. Taqwa är det som driver våra handlingar att ha Allahs kärlek och
rädsla bakom sig.

Det ger våra ritualer och dagliga vanor möjlighet att vara tillbedjan istället för en meningslös handling. Om du är medveten om din tro
och frågar dig själv: ”Är det detta som Allah vill att jag ska göra?”, då visar du tecken på att taqwa ökar.

Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och Vi har samlat er i folk och stammar för att ni skall lära känna varandra. Inför
Gud är den av er den bäste vars gudsfruktan är djupast. Gud vet allt, är underrättad om allt.
(49:13)

Återigen ser vi att Koranen belyser för oss hur viktig taqwa (rättfärdighet) är. Allah säger direkt till oss att från alla folk och
stammar är de ädlaste de som har taqwa, de som är medvetna om sin Herre i allt de gör.

Gör dina avsikter tydliga och fokuserade. Förnya dessa avsikter varje kväll och var uppmärksam på dem.

2. Förstärk ditt förhållande till Koranen

Detta är Koranens månad. Vänta inte på Ramadan för att öppna Koranen och läsa den. Börja läsa den idag, förbered dig för denna välsignade
månad.

Istället för att läsa snabb eller ha ett mål att avsluta hela Koranen så snart som möjligt, uppmuntrar jag dig att läsa för kvalitet
framför kvantitet. Det betyder att läsa i 10 minuter med uppriktighet och tydlig avsikt att förstå, detta är bättre än att läsa i 30
minuter utan att bry sig om vad orden betyder.

Koranen är så mycket mer än ord, dessa är gudomliga uppenbarelser från din Skapare som uppenbarats för profeten Muhammed, frid vare med
honom, via ängeln Gabriel. Detta är bokstavligen Allahs ord utan några ändringar eller rättningar. Är inte det fantastiskt och något som
borde få oss att vilja förstå Koranen bättre?

Tänker de alls inte på vad Koranen [har att säga]? Eller har de dragit för regeln för sina hjärtan (Muhammed 47:24)

Jag vill att du ska tänka på ett ögonblick när Koranen talade till dig, en tid när du öppnade den till en slumpmässig sida eller hade en
specifik fråga i åtanke och du läste en vers och det verkade som att Koranen svarade på din fråga som om den kände dig. Det är kraften i
det gudomliga ordet bröder och systrar.

Läs Koranen varje dag fram till Ramadan och fortsätt göra det under hela Ramadan. Tveka inte att ens använda en mobilapp som påminner dig
om att läsa dagligen om du behöver hjälp med detta.

3. Fasta och Dua

Även om det är obligatoriskt att fasta under Ramadan, rekommenderas även att fasta under månaden innan (Shaaban), även om det är valfritt.
Fastan är en andlig handling som hjälper oss att kontrollera våra undermedvetna influenser (nafs) och som en handling av dyrkan.

InshAllah kan det också hjälpa dig att förbereda dig för den månadslånga fastan som snart är över oss.

Dua är en av den enklaste dyrkan som vi fått. Du kan göra det praktiskt taget var som helst och när som helst, utan wudu eller att behöva
förbereda dig, helt enkelt ha goda avsikter och göra dua. Begränsa inte din dua till dig själv, gör dua för din familj och hela umma.

Gör dua med syftet att dra andligt nytta av Ramadan.

4. Fokus i bönen

Vår bön är det första vi tillfrågas om på Domedagen. Bara det uttalandet borde tydliggöra hur viktigt det är. Om du tappar din bön,
förlorar du din tro. Börja arbeta med din bön IDAG.

En imam som jag har lyssnat på tidigare säger ofta, ”Be som om det var din sista bön.” Tänk på det innan du säger Allahu Akbar och börjar.
Tänk om detta var din sista bön? Skulle du vara nöjd med att avsluta det så här?

Sakta ner och tänk verkligen på vad du säger. Om du behöver ta ett djupt andetag mellan varje rörelse för att hålla dig själv fokuserad,
gör det.

Om du märker att du kämpar mot distraktioner eller om dina tankar fortsätter att vandra mot saker utanför bönen, sök hjälp och skydd hos
Allah genom att säga, ”Audhu billahi min ash-shaytan ar-rajim.” Du kan säga det på svenska också, Allah vet din avsikt.

Om du förbättrar din bön nu, kommer du inshAllah att under Ramadan finna det lättare att öka dina frivilliga böner. Kom ihåg att ingen av
oss garanterat klarar Ramadan. Förstärk din bön idag, vänta inte.

5. Titta på ditt beteende

Det här ämnet tas inte upp tillräckligt, islamiska seder (adab). Det är viktigt att markera att vår fasta inte önskas om vår adab är
hemsk!

Profeten sade: Den som inte ger upp falska uttalanden (d.v.s. ljuger), och onda handlingar och talar dåliga ord till andra, Allah är inte
i behov av att han (fastar) lämnar sin mat och dryck.” (Berättad av Abu Huraira, Bukhari)

Börja med att göra en medveten ansträngning idag för att korrigera alla områden i din karaktär som har utrymme för förbättring. Detta
kommer, inshAllah, att förbättra din andlighet och visa ett bättre exempel på Islam för de omkring dig.

Till exempel, om du är benägen att bli arg och har svårt att undvika dåliga ord med andra, ägna då lite tid åt att läsa om hur profeten
Muhammed talade om ilska och hans förslag för att kontrollera den.

Gör dua för hjälp med detta. Arbeta med att förbättra din adab idag som en förberedelse för Ramadan och inshAllah som en permanent
förbättring.

Slutligen

Här kommer en sammanfattning om hur du andligt förbereder dig för Ramadan, nu när vi närmar oss denna speciella månad.

Korrigera din avsikt och starta om den avsikten varje natt

Läs Koranen dagligen, sträva efter kvalitet inte kvantitet

Delta i frivillig fasta och gör ofta dua

Förbättra ditt fokus i bön och…

Var medveten om ditt beteende

Om du sammanfattar allt detta, kommer du inshAllah att se att du inte behöver göra någon storslagen andlig handling för att förbereda dig
andligt för Ramadan.

Snarare handlar det om en återgång till att fokusera på grunderna, som vi bör vara mer uppmärksamma på året runt, vår uppriktighet i
tillbedjan, vårt fokus, våra avsikter, ett rent hjärta och gott uppförande.

Må Allah göra det lätt för oss och acceptera dina handlingar av dyrkan, amen.