Symboliskt våld: ett kraftfullt vapen mot kvinnor

Feminism

medan modellen för den manliga kroppen är idrottarens, härstammande från den grekisk-latinska antiken och illustrerad med bilden av professionella idrottare, eller bilden av den kraftfulla, muskulösa och aktiva hjälten, förmedlad av massmedia, i fallet av kvinnor bevittnar vi trivialiseringen och sexualiseringen av den kvinnliga kroppen, en praxis som representerar kvinnor som sexuella objekt för njutning och tillfredsställelse av den manliga blicken, utan att ta hänsyn till deras individualitet, intelligens eller förmåga.