Den unika islam, varför en sådan myt är farlig

Mångfald

Islam och dess utövning är mångfaldig och har alltid varit det. Islam har, sedan dess födelse, korsats av en mängd strömningar som ibland presenterar fundamentalt olika visioner på vissa, till och med på många, punkter av teologi eller praktisk tillämpning av de regler som Gud vill. Bortsett från sunniismen och shiismen är det mest uppenbara exemplet att det till dags dato finns fyra stora juridiska skolor (madhhaber) inom sunnimuslimen, var och en med olika tolkningar av islamisk lag.

Brådskande behov av att undersöka roll teknik, sociala medieföretag i dödandet av Gazas civila

Google

De stora teknikföretag och internationella sociala medieplattformars roll i dödandet av palestinska civila under Israels folkmordskrig mot Gazaremsan, som pågår sedan den 7 oktober 2023, måste utredas. Dessa företag måste hållas ansvariga om de visar sig vara medskyldiga eller inte ha vidtagit lämpliga försiktighetsåtgärder för att förhindra åtkomst till och utnyttjande av användarnas information.