Vikten av siffran 7 i Al-Fatiha

Ramadan

Siffrorna, Koranens namn, har en effekt av mystik. Analyser på hög nivå tvingar fram intresset för detta ämne som lämnar det analytiska ramverket för att nå ut till esoterism där siffran 7 tar en stolthet. Koranen lägger sin nypa salt där när den frammanar de fördelar som tilldelats profeten i sura 15, vers 87: VI HAR gett dig sju [verser] att ständigt upprepa och Koranen i all dess majestätiska skönhet.

Israels förintelsetrauma är en myt

Förintelse

Som svar på en journalists fråga i oktober ryckte den förre israeliska premiärministern Naftali Bennett: ”Menar du det på allvar… frågar du mig om civila palestinska? Vad är problemet? Har du inte sett vad som hände? ”Vi kämpar mot nazisterna.”

Bennett hade tillfrågats vad som skulle hända med spädbarn i kuvöser och andra patienter som skulle dö efter att Israel bröt strömmen till Gazaremsan.