En Ramadan för alla: 10 sätt att dela Ramadans glädje med icke-muslimer

Ramadan

Denna Ramadan är av särskild betydelse med konflikter som sker i hela den islamiska världen och allmänheten som bevittnar muslimernas motståndskraft i vördnad. Det är den perfekta tiden att visa alla vad det innebär att leva ett liv i fromhet, Gudsmedvetenhet och enkelhet, i solidaritet med dem som lider globalt. Även om fastan under Ramadan inte bara handlar om att förstå fattigdom och hunger, är det en extra fördel att erkänna de mindre lyckligt lottade.

Den verkliga anledningen till att Israel stormade al-Shifa-sjukhuset ännu en gång

Al-Shiifa sjukhus

Oavsett sanningshalten i spekulationerna har det blivit tydligt att Israels folkmordskrig har fått en ny dimension – det uppmuntrar samhällelig kollaps i Gaza. Dess design av hungersnöd och möjliggörandet av laglöshet är helt enkelt en fortsättning på dess militära kampanj på andra sätt. Och när medlemmar av den civila regeringen försöker lindra svälten eller försöker arbeta för att återställa den sociala ordningen, inleder Israel ett krig mot dem också.

I väst, initierar Israel aldrig våld, det bara ”hämnas”

Medias partiskhet

Problemet med den västerländska berättelsen är att den insisterar på att den israeliska och sionistiska kolonialismen som initierat våld mot de inhemska palestinierna sedan 1880-talet är en legitim rätt att erövra och inte är en form av aggression som legitimt skulle kunna motstås.

I denna berättelse är det palestinierna som har initierat våld genom att våga stå emot detta rasistiska och koloniala europeiska sionistiska våld, varför deras motstånd aldrig kan kallas ”vedergällning”.