Toledo, pusselstaden

Toledo - Spanien

Den kallas ofta för de tre kulturernas stad, ett lättanvänt motto som dock rymmer en hel filosofi och en förmåga till integrering. Få städer i världen har känt till så mycket täthet och kulturell mångfald gömd under en skorpa av sten och tegel med ett ödmjukt utseende på så få kvadratkilometeryta, knappt och hoptryckt i en klippa instängd av Tajo.

De fördömdas tystnad

Tystnad

Israel har för avsikt att förstöra inte bara Gazas hälsosystem och infrastruktur, utan även UNRWA, som tillhandahåller mat och bistånd till 2 miljoner palestinier. Målet är att göra Gaza obeboeligt och etniskt rena de 2,3 miljoner palestinier som bor där. Hundratusentals dör redan av hunger. Mer än 70 % av husen har förstörts. Mer än 26 700 människor har dött och mer än 65 600 har skadats. Det finns tusentals saknade människor. Ungefär 90 % av Gazas befolkning före kriget har fördrivits och många lever utomhus.