Varje ras är välsignad, varje folk är utvalt

Jerusalem

Mänskliga rättigheter eller barbari, liv eller folkmord. Det är dilemmat i Gaza. Resultatet, för den ena eller andra sidan, kommer att prägla världen i decennier framöver. Det palestinska folkets martyrskap är inledningen till en global tragedi. Den avslöjar hur makterna kommer att möta vår tids två existentiella kriser: nedgången av västerländsk hegemoni och klimatförändringarnas humanitära återverkningar. Idag är Gaza morgondagens värld.

Israelisk media har blivit regeringens propagandaarm i kriget

Israel

Kriget i Gaza presenteras på de olika israeliska skärmarna med den israeliska arméns officiella berättelser, direkt och utan att ifrågasätta dem, och den dagliga presskonferensen för de väpnade styrkornas talesman, konteramiral Daniel Hagari. Samtidigt tonar bevakningen ner kritiska frågor som väckts av konflikten, som hur mycket markmanövrarna hotar livet för israeliska gisslan i Gaza.