Censurerande av israeliskt våld – Västerländska medier kapitulerar

Censur

Censurens katedral är en stor, luftig sådan. I dess famn är texter förkortade, bilder borttagna, idéer skrubbade. Historiska olägenheter arkiveras och görs otillgängliga. De enda predikningarna som tolereras kommer att vara de som tillfredsställer och tjänar maktens påbud.

Den oproportionerliga makten Israel har här, särskilt i ett antal västerländska demokratiska stater, är häpnadsväckande. Det manifesteras i åtgärder för att inte publicera material som är kritiskt till landets angrepp på Gaza, och i vissa fall rikta sig direkt mot journalister som vågar bryta mot sådana förelägganden.

Föräldralösa barn från kriget i Gaza lämnade utan nära släktingar att ta hand om dem

Barn i Gaza

James Elder, chefstalesman för UNICEF, FN:s organ för barn, sa att det var svårt att avgöra hur många Gazabarn som nu är föräldralösa på grund av det stora antalet människor som dödas och de desperata förhållandena på marken.

”Det finns så, så många barn som har förlorat båda föräldrarna, men värre än så, de har förlorat hela familjer”, sa han.