Till minne av våra fäder

Till minne av våra fäder

”Det finns något starkare än döden: det är närvaron av de frånvarande i minnet hos de levande och överföringen, till dem som ännu inte är, av namnet, äran, kraften och glädjen hos dem som inte finns längre, men som lever för evigt i sinnen och hjärtan hos dem som minns.”