Shejken, bruden och pilgrimen – Fenomenet ”nöjesäktenskap” i Syrien

Ett decennium av hybrid och särskilt våldsam konflikt har påverkat alla aspekter av det syriska samhället: förstörelse av infrastruktur, omvandling av lokal demografi, stort antal människor på flykt inom och utanför landet, splittring av förvaltningen, avsevärd minskning av ekonomiska nätverk och produktivitet, förändringar i familjestrukturer och äktenskapsnormer.