Islamisk finans i kristider

Bortsett från de religiösa frågor som den för med sig, anses islamisk bankverksamhet vara ett etiskt element på globala marknader som uppvisar en överdriven spekulation och saknar den nödvändiga trovärdigheten. Således kommer de ekonomier som lyckas ge en fastare och mer verklig bild att uppnå en mer hållbar och varaktig framtid över tiden. Lärdomar från en mindre lönsam, men säkrare och mer etisk verksamhet.