Med ett leende på läpparna

Ett leende öppnar dörrar och skapar förtroende, inte för inte framhävs denna egenskap hos profeten Mohammed som något att ta efter. Ett leende eller ett skämt skapar en lättare atmosfär som tillåter oss sänka garden och vara mottagliga till andras egenskaper och åsikter. Att skämta är ett bra sätt att nå andra så länge man är respektfull.