För en hälsosam hajj

Vi är några veckor från månaden Dhul-Hijja. Det är under den här månaden som pilgrimsfärden äger rum, riten som utgör den femte pelaren i islam och som innebär att besöka den heliga staden Mecka för att utföra ett antal ritualer.