Profetisk historia – Uzayr

Det var en tryckande dag, Uzayrs folk upplevde en av de milda sommardagarna. Uzayr trodde att hans trädgård var på väg att förstöras på grund av torkan. Trädgården var långt från byn och vägen dit gick genom det som var kvar av en glittrande stad som förstördes på grund av en katastrof och som blev en kyrkogård.