Muhammed och Jesus – Två stora Guds Profeter

Precis som Muhammed, talade Jesus ofta till förmån för de fattiga och missgynnade. Den berömda undervisning om saligprisningarna som var en del av Bergspredikan är ett exempel, och en annan finns i Lukasevangeliet, kapitel fyra, där Jesus använder profeten Jesajas ord för att hänvisa till sig själv som man kan läsa ur manuskriptet: