Bönetider – En förklaring

Tiden då morgonbönen börjar. Enligt sharia är detta det samma som Imsaak. Som en försiktighetsåtgärd har detta specificeras som en 16 graders position av solen under horisonten, eller en vinkel på 106 av solens zenit. När detta visas inom parentes betyder att solen inte hamnade på en position av 16 grader under horisonten och tiden visar när solen börjar stiga och indirekt solljus börjar öka.