Fördraget om salat Del III

Det är av största vikt att imamen utför salat på ett korrekt sätt, med full fokus på det, eftersom detta kommer att ge en stor belöning och till honom och de som ber med honom, annars kommer han att dela också de negativa konsekvenserna med dem som har gjort fel. Det är en rättighet och en skyldighet för muslimer att välja som imam den bästa, den som har det mest rättfärdiga beteendet och mer kunskap om islam.

Fördraget om salat Del IV

När man gör rukua är nödvändig att hålla knän med händerna, med åtskilda fingrar, armar och underarmar vilar på dem och ryggen hålls rak (dvs. vinkelrätt mot benen) utan att lyfta eller sänka huvudet. Om detta har återberättats från profeten att ”… när han gjorde rukua, om man placerade ett glas vatten på hans rygg, skulle den inte flytta sig från sin plats.” (Rapporterat av Ahmad).