Berättelser om blicken 10 – De torkade bladen

Som varje dag under planteringssäsongen, tillbringade vi vilostunden på fälten tillsammans under ett träd … Och så började våra korta samtal.

Hadji, sade en leende ung Abu. Varför söker vi alltid ljuset, men när vi arbetar tänker vi endast på att vila under en skugga?