Toulouse kan inte förklaras som ett resultat av hatbrott eller en fanatikers isolerade handling

Man antog att de senaste krigen i Afghanistan, Irak och Libyen skulle sätta stopp för terrorismen. Men terrorismen har vuxit över hela världen. Missnöjen med dessa krig har ökat i tio år. Den fortsatta ockupationen av framförallt muslimska länder, oförmågan att lösa den palestinska frågan, dagens hot mot Iran och kanske det viktigaste, det växande antal av civila dödade i Afghanistan, har förvärrat dessa känslor av skam och hämndgirighet.