Religion och Revolution

De riktiga pengar och den hierarkiska religionen tycks ha uppstått i samma mystiska tid mellan den tidiga neolitiska era och början av 3000-talet f.Kr. i Sumer och Egypten, vad kom först, hönan eller ägget? Var det ena ett svar till den andra eller är den ena en sida av den andra?